Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Essence Niveola volume toktok

Essence Niveola volume toktok

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out
MU脭虂N 膼E蹋P NH漂 GA虂I HA虁N QU脭虂C HA虄Y RINH NGAY EM NA虁Y V脢虁 S漂虊 DU蹋NG NHE虂 .

S漂虊 DU蹋NG 1 CHAI TRE虊 膼I 5 TU脭虊I .

www.celinebeautymyths.com

#NIVEOLA #ESSENCE馃憠馃憠 TR岷 H脫A Em mua v峄 d霉ng m脿 h脿ng Em d霉ng th矛 Em t矛m hi峄僽 r岷 k峄 v脿 nhi峄乽 m峄沬 mua n锚n c峄 y锚n t芒m nh茅 鉂ゐ煈

膼ANG 膼漂峄 膼脕NH GI脕 CAO T岷營 TH峄 TR漂峄淣G H脌N QU峄怌. B岷 s岷 c岷 nh岷璶 s峄 kh谩c bi峄噒 ngay sau 72 gi峄 s峄 d峄g. V脿 ch峄 s峄 d峄g tr瓢峄沜 khi 膽i ng峄 th么i nha

鉃 V峄沬 th脿nh ph岷 t峄 nhi锚n s岷 ph岷﹎ c贸 hi峄噓 qu岷 v瓢峄 tr峄檌 trong vi峄嘽 l脿m tr岷痭g, cung c岷 dinh d瓢峄g 膽峄 岷﹎ cho da, t谩i sinh 膽峄慽 v峄沬 nh峄痭g lo岷 da sau:
鉁旓笍 da b峄 s岷 膽en
鉁旓笍 Da b峄 ch岷 x峄, m岷 膽脿n h峄搃
鉁旓笍 Da b峄 n谩m t脿n nhang
鉁旓笍 Da b峄 nh膬n
鉁擟膬ng b贸ng m峄媙 ,gi岷 m峄 岷玭

鉁 l脿m n锚n m峄檛 l脿n s贸ng m峄沬 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g m峄 ph岷﹎ l脿 c么ng d峄g 膽a n膬ng c峄 n贸. V矛 v岷瓂, ch峄 m峄沬 m峄檛 s岷 ph岷﹎ duy nh岷, b岷 c贸 th峄 k岷縯 h峄 ch膬m s贸c da to脿n di峄噉:

鉁 C岷 n瓢峄沜 v脿 d瓢峄g 岷﹎ ho脿n ho岷 cho da, gi煤p da lu么n m峄乵 m岷, ng岷璵 n瓢峄沜 v脿 kh么ng ph岷 lo v峄 v岷 膽峄 da b峄 kh么 hay nhi峄乽 d岷 do da ph岷 膽i峄乽 ti岷縯 do thi岷縰 n瓢峄沜.

鉁 Gi煤p l脿m ch岷璵 qu谩 tr矛nh l茫o h贸a v脿 l脿m m峄 c谩c d岷 hi峄噓 c峄 l茫o h贸a nh瓢: n岷縫 nh膬n, v岷縯 ch芒n chim, n谩m, t脿n nhang鈥

鉁 Gi煤p l岷 l岷 s峄 膽脿n h峄搃 v脿 s膬n ch岷痗 c峄 da
Gi煤p l脿m s岷h b峄 b岷﹏ v脿 se kh铆t l峄 ch芒n l么ng hi峄噓 qu岷.

鉁 Nu么i d瓢峄g v脿 l脿m tr岷痭g m峄媙, 膽峄乽 m脿u da t峄 s芒u b锚n trong

馃挜 C谩ch s峄 d峄g
- B瓢峄沜 1: r峄璦 m岷穞 s岷h s岷
- B瓢峄沜 2: s峄 d峄g n瓢峄沜 hoa h峄搉g
- B瓢峄沜 3: s峄 d峄g Essence Niveola

www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question