Skip to product information
1 of 3

Celine Beauty Myth

Kem chong nang Hera UV protector( 40ml)

Kem chong nang Hera UV protector( 40ml)

Regular price $23.00 USD
Regular price Sale price $23.00 USD
Sale Sold out

TH岷 H峄 CH峄怤G N岷甆G TONE UP M峄欼: k猫m ch峄憂g n岷痭g cao d瓢峄g tr岷痭g m峄 n.谩m + h岷 nhi峄噒 l脿m m谩t da 膽峄 gi茫n n峄 lcl c谩c n脿ng 岷.

KEM CH峄怤G N岷甆G HERA UV PROTECTOR TONE-UP SPF50+ 40ML

馃憞馃憞馃憞TU脻P 40ml z谩 z岷 c峄眂 k峄 n峄痑 ch峄.

鉂わ笍N岷縰 n贸i v峄 TH脥CH TH脤 V脭 C脵NG TH脥CH LU脭N:

- B峄焛 v矛 ch岷 kem m脿u h峄搉g xinh 啤i l脿 xinh

- B峄焛 v矛 ch峄憂g n岷痭g si锚u t峄憈, cao b峄乶 v峄痭g b岷 v峄 to脿n di峄噉

- B峄焛 v矛 l岷 c貌n h峄 tr峄 d瓢峄g tr岷痭g m峄 n.谩m lu么n 膽贸.

- B峄焛 v矛 c贸 hi峄噓 峄﹏g c膬ng c膬ng m峄峮g m峄峮g tr岷 trung M脌 KO D脥NH B脥T B脥 DA C茽 CH峄.

鉁呪渽N岷縰 cho th矛 cho 10 膽i峄僲 lu么n 膽贸 馃憤馃憤馃憤馃憤

2锔忊儯 HERA UV PROTECTOR TONE-UP SPF50+ / PA++++

Kh峄焛 膽岷 cho l脿n da r岷g r峄 - Kem ch峄憂g n岷痭g n芒ng t么ng da 膽岷 s峄ヽ s峄憂g v峄沬 ch峄ヽ n膬ng b岷 v峄 da ch岷痗 ch岷痭.

H峄 th峄憂g ch膬m s贸c da t峄 m么i tr瓢峄漬g c贸 h岷 c峄 th脿nh ph峄 nh瓢 tia c峄眂 t铆m v脿 c膬ng th岷硁g b锚n ngo脿i v脿 l脿m cho l脿n da tr岷 h啤n. Kh岷 n膬ng ch峄憂g tia c峄眂 t铆m m岷h m岷 c峄 SPF50 + PA +++ b岷 v峄 da kh峄廼 c谩c t谩c nh芒n g芒y h岷 do ho岷 膽峄檔g b锚n ngo脿i v脿 ph峄ヽ h峄 ch峄憂g R, ph峄ヽ h峄 ch峄憂g R, l脿m gi岷 hi峄噓 qu岷 * TrapR TM kh峄廼 da, mang l岷 l脿n da tr岷 h啤n.

T脕C D峄G B岷 V峄 DA GI脷P DA TH脭NG THO脕NG KH峄嶪 T脕C H岷營 C峄 B峄 M峄奛

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question