Skip to product information
1 of 12

Celine Beauty Myth

Mat na ngu Ohui Extreme

Mat na ngu Ohui Extreme

Regular price $60.00 USD
Regular price Sale price $60.00 USD
Sale Sold out

馃尶馃尶M岷穞 n岷 ng峄 Ohui Extreme White Sleeping Mask d瓢峄g tr岷痭g da ban 膽锚m

馃尶G峄搈 2 th脿nh ph岷 ch铆nh:

+ Snow Vitamin: 膽峄檆 quy峄乶 trong c谩c s岷 ph岷﹎ OHUI c贸 t谩c d峄g d瓢峄g tr岷痭g, l脿m m峄乵 v脿 cung c岷 th锚m 膽峄 岷﹎ cho da. 膼峄搉g th峄漣 v峄沬 h脿m l瓢峄g cao Vitamin n岷 tuy岷縯 gi煤p se kh铆t l峄 ch芒n l么ng, m峄 v岷縯 th芒m hi峄噓 qu岷 v脿 ng膬n ng峄玜 l茫o ho谩, mang l岷 l脿n da tr岷痭g s谩ng r岷g r峄.

+ Miracle White Flower (Hoa th峄 ti锚n): c贸 t谩c d峄g d瓢峄g tr岷痭g, m峄 n谩m t脿ng nhan v脿 cho h瓢啤ng th啤m tao nh茫, thanh khi岷縯. Gi峄 l岷 m霉i h瓢啤ng tr锚n da sau m峄梚 l岷 s峄 d峄g.

H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g:

L岷 m峄檛 l瓢峄g kem m岷穞 n岷 ng峄 v峄玜 膽峄 nh岷 nh脿ng thoa 膽峄乽 t峄 trong ra ngo脿i tr锚n b峄 m岷穞 da 膽峄 s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 h岷 th峄 t峄慽 瓢u, 膽峄 nh瓢 v岷瓂 ng峄 膽岷縩 s谩ng h么m sau d岷瓂 r峄璦 s岷h m岷穞 b岷眓g n瓢峄沜 芒m 岷.

Set km g峄搈:

M岷穞 n岷 ng峄 100ml

T岷▂ da ch岷縯 60ml

S峄痑 r峄璦 m岷穞 40ml

Skin d瓢峄g c啤 b岷 20ml

Lotion d瓢峄g 20ml

Gi谩 cty: 80.000won ~ 1.600.000d

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question