Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Red Peel mau moi

Red Peel mau moi

Regular price $40.00 USD
Regular price Sale price $40.00 USD
Sale Sold out
www.celinebeautymyths.com

鈻衡柡鈻 H脿ng m峄沬 keng c峄 h茫ng So'Natural - l脿 h茫ng c峄 si锚u ph岷﹎ peel da RED PEEL 膽矛nh 膽谩m 馃槝

PEEL DA C脭NG TH峄– M峄欼 - S峄 K岷綯 H峄 C峄 4鈨 LO岷營 ACID V峄欼 NHAU

#Red_Peel_Tingle_Serum_Premium_Texture l脿 d貌ng s岷 ph岷﹎ c岷 ti岷縩 cao c岷 t峄 best-seller n峄昳 danh Red Peel Tingle Serum.

馃Ж S岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 So鈥橬atural nghi锚n c峄﹗, ph谩t tri峄僴 v峄沬 s峄 k岷縯 h峄 c峄 4 lo岷 Acid, g峄搈 AHA, BHA, PHA v脿 LHA, gi煤p mang l岷 hi峄噓 qu岷 peel da v瓢峄 tr峄檌 m脿 kh么ng h峄 g芒y bong tr贸c.

www.celinebeautymyths.com

猸 AHA ( Alpha Hydroxy Acids ) : c贸 th峄 tan trong n瓢峄沜, n锚n th铆ch h峄 s峄 d峄g tr锚n da kh么, da 膽ang g岷穚 t矛nh tr岷g l茫o h贸a, da kh么ng 膽峄乽 m脿u, x峄塶 m脿u. Th脿nh ph岷 n脿y gi煤p lo岷 b峄 ho脿n to脿n nh峄痭g l峄沺 t岷 b脿o s峄玭g, t岷 b脿o ch岷縯 峄 t岷g tr锚n bi峄僽 b矛, t峄 膽贸 t膬ng kh岷 n膬ng h岷 th峄 n瓢峄沜 v脿 d瓢峄g ch岷 cho da.

猸 BHA ( Axit Beta Hydroxy ) : c贸 kh岷 n膬ng kh谩ng vi锚m, c岷 thi峄噉 t矛nh tr岷g m峄 m峄檛 c谩ch r玫 r峄噒, 膽峄搉g th峄漣 膽岷﹜ l霉i l茫o ho谩, n岷縫 nh膬n hi峄噓 qu岷, l脿m 膽峄乽 m脿u da.

猸 PHA ( Polyhydroxy Acid ) : gi煤p c岷 thi峄噉 t矛nh tr岷g da, mang 膽岷縩 l脿n da tr岷痭g s谩ng, m峄媙 m脿ng khi c谩c t岷 b脿o s岷痗 t岷 t峄 膽en 膽瓢峄 h岷 ch岷 t峄慽 膽a. Th脿nh ph岷 n脿y c貌n c贸 t谩c d峄g h煤t 岷﹎ t峄憈 nh瓢 Hyaluronic Acid, 膽岷 b岷 l脿n da lu么n 膽瓢峄 cung c岷 膽峄 膽峄 岷﹎ c岷 thi岷縯, kh么ng kh么 r谩p hay bong tr贸c.

猸 LHA ( Lipo Hydroxy Acid ) : l脿 th脿nh ph岷 n岷眒 trong nh贸m Salicylic Acid, c贸 c么ng d峄g kh谩ng vi锚m, kh谩ng khu岷﹏ hi峄噓 qu岷, t谩i t岷 v脿 r煤t ng岷痭 th峄漣 gian h矛nh th脿nh l峄沺 bi峄僽 b矛 da m峄沬. Nh峄 膽贸, nh峄痭g v岷縯 th芒m m峄 s岷 h峄搃 ph峄 nhanh ch贸ng v脿 b峄 m岷穞 da tr峄 n锚n l谩ng m峄媙.
www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question