Skip to product information
1 of 14

Celine Beauty Myth

Serum vang non 24k Hongik skin

Serum vang non 24k Hongik skin

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out
馃挍 饾棪饾棙饾棩饾棬饾棤 饾棭饾棓虁饾棥饾棜 饾棥饾棦饾棥 饾煯饾煱饾椄 饾棝饾棦饾棥饾棜饾棞饾棡 馃挍

www.celinebeautymyths.com

Xu岷 x峄 馃嚢馃嚪

Tinh Ch岷 V脿ng Non Hongik Skin 24K Gold Vita Ampoule Wrinkle 膽ang d岷 chinh ph峄 膽瓢峄 ch峄 em nh峄 kh岷 n膬ng d瓢峄g da c峄眂 k矛 t峄憈 c霉ng v峄沬 h脿m l瓢峄g Collagen cao v瓢峄 tr峄檌 v脿 nh峄痭g tinh th峄 v脿ng nano si锚u nh峄 d峄 d脿ng th岷﹎ th岷 s芒u v脿o t岷g bi峄僽 b矛 膽谩nh th峄ヽ s峄 t瓢啤i s谩ng c峄 da m峄梚 bu峄昳 s谩ng th峄ヽ d岷瓂 馃挄馃挄

www.celinebeautymyths.com

鉂囷笍 C么ng d峄g :

鉁 Hongik Skin 24K Gold Vita Ampoule Wrinkle gi煤p ch膬m s贸c l脿n da c膬ng m峄媙 t岷 l锚n l峄沺 膽脿n h峄搃 t峄 nhi锚n.
鉁 Gi煤p gi岷 quy岷縯 c谩c d岷 hi峄噓 da l茫o h贸a s峄沵.
鉁 Th岷﹎ th岷 s芒u, nu么i d瓢峄g v脿 ph峄 h峄搃 nh峄痭g l脿n da h瓢 t峄昻.
鉁 Gi岷 n岷縫 nh膬n v脿 s膬n ch岷痗 da.
鉁 Se kh铆t l峄 ch芒n l么ng.
鉁 T膬ng c瓢峄漬g 膽峄 岷﹎ cho da.
鉁 Da tr岷痭g h峄搉g l锚n m峄梚 ng脿y.

鈿★笍Nh峄 c谩c ph芒n t峄 v脿ng c贸 th峄 th岷﹎ th岷 v脿o t岷 b脿o da nhanh ch贸ng, th煤c 膽岷﹜ qu谩 tr矛nh s岷 sinh collagen, elastin, cung c岷 hyaluronic acid. T峄 膽贸 da 膽瓢峄 tr岷 h贸a v脿 t膬ng mi峄卬 d峄媍h, c岷 thi峄噉 c谩c v岷縯 s岷筼 r峄, l峄 ch芒n l么ng to, th芒m n谩m do t谩c h岷 c峄 tia UV g芒y ra.

www.celinebeautymyths.com

馃専C谩ch d霉ng tinh ch岷 v脿ng Hongik Skin

馃憠馃徎Sau khi t岷﹜ trang r峄璦 m岷穞 s岷h thoa toner

馃憠馃徎 L岷 m峄檛 l瓢峄g nh峄 v脿ng non serum Hongik Skin 24k gold vita thoa 膽峄乽 kh岷痯 m岷穞. V峄 nh岷 m谩t xa v脿 d霉ng nhi峄噒 膽峄 t峄 l貌ng b脿n tay v峄 l锚n m岷穞 膽峄 dung d峄媍h th岷﹎ th岷 s芒u h啤n.
www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question