Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

An cung nguu hoang (10v) phong chong dot quy nonghuyp

An cung nguu hoang (10v) phong chong dot quy nonghuyp

Regular price $65.00 USD
Regular price Sale price $65.00 USD
Sale Sold out

An Cung Ng瓢u Ho脿ng Nonghyup l脿 thu峄慶 ph貌ng ch峄憂g 膽峄檛 qu峄 ph貌ng ng峄玜 tai bi岷縩 m岷h m谩u n茫o.

T锚n s岷 ph岷﹎: Korean Gaesung WooHwang Cheongsimwon

膼贸ng g贸i: 3,75g x 10

Th脿nh ph岷 an cung Nonghyup

Ng瓢u ho脿ng (Bezoar Bovis) 鞖绊櫓: 14mgHo脿i s啤n (Dioscoreae Rhizoma) 靷办暯: 282mgCam th岷 (Radix glycyrrhizae) 臧愳磮: 202mgB岷h s芒m (Ginseng Radix) 氚膘偧 : 97mgB峄 ho脿ng (Pollen typhae) 韽櫓: 100mgTh岷 kh煤c (Massa Medicata Fermen) 鞁犼场: 100mg膼岷 膽岷璾 ho脿ng quy峄乶 (gi谩 膽峄) (Semen glycine germinatum) 雽霊愴櫓甓: 70mgNh峄 qu岷 (Cortex cinnamoni) 瓿勴敿: 70mgB岷h th瓢峄 (Radix paeoniae) 氚膘瀾鞎: 60mgTh峄 m岷h m么n (Liriopis Tuber) 毵ル霃: 60mgHo脿ng c岷 (radix scutellariae) 頇╆笀: 60mg膼瓢啤ng quy (Radix angelicae gigantis) 雼龟穩: 60mgPh貌ng phong (Radix saposhnikoviae) 氚╉拲: 60mgB岷h tru岷璽 (Rhizoma atractylodis alba) 氚 於: 60mgS脿i h峄 (Radix bupleuri ) 鞁滍樃: 50mgC谩t c谩nh (Radix platycodi) 旮戈步: 50mgKh峄 h岷h nh芒n (Semen armeniacae ) 頄夓澑: 50mgPh峄 linh (Hoelen) 氤惦牴: 50mgXuy锚n khung (cnidium officinale) 觳滉秮: 50mg膼么ng s瓢啤ng (Gelatin) 鞎勱祼: 70mgX岷 h瓢啤ng (Moschus) 靷枼: 15mgG谩c linh d瓢啤ng (Antelopis Comu) 鞓侅枒臧: 35mgLong n茫o (Borneolum) 鞖╇噷: 41mgB岷h li峄卪 (Radix ampelopsis) 氚彪牬: 30mgCan kh瓢啤ng (G峄玭g kh么) (Rhizoma zingiberis) 瓯搓皶: 30mgM岷璽 ong (Mel) 昕: 1660mgV脿ng l谩 旮堧皶: v峄玜 膽峄n cung Ng瓢u Ho脿ng Nonghyup

C么ng d峄g An Cung Ng瓢u Ho脿ng Nonghyup

鈥 An Cung Ng瓢u Ho脿ng Nonghyup H脿n Qu峄慶 c贸 t谩c d峄g 膽i峄乽 h貌a huy岷縯 谩p, ng膬n ng峄玜 nh峄痭g bi岷縩 ch峄﹏g nguy hi峄僲 do b峄噉h cao huy岷縯 谩p g芒y ra. V矛 v岷瓂, nh峄痭g ng瓢峄漣 b峄 b峄噉h cao huy岷縯 谩p hay 膽峄慽 t瓢峄g c贸 nguy c啤 b峄 cao huy岷縯 谩p s峄 d峄g s岷 r岷 t峄憈.

鈥 An Cung Ng瓢u Ho脿ng Nonghyup H脿n Qu峄慶 gi煤p ho岷 huy岷縯, d瓢峄g n茫o, ch峄憂g suy nh瓢峄 th岷 kinh n锚n 膽岷穋 bi峄噒 t峄憈 cho nh峄痭g ng瓢峄漣 th瓢峄漬g xuy锚n l脿m vi峄嘽 trong m么i tr瓢峄漬g c膬ng th岷硁g, nhi峄乽 谩p l峄眂, nh峄痭g ng瓢峄漣 b峄 thi岷縰 m谩u n茫o

鈥 An Cung Ng瓢u Ho脿ng Nonghyup H脿n Qu峄慶 gi煤p b峄昳 b峄 s峄ヽ kh峄廵, ch峄憂g suy nh瓢峄 c啤 th峄 v矛 v岷瓂 nh峄痭g ng瓢峄漣 cao tu峄昳, ng瓢峄漣 c贸 s峄ヽ kh峄廵 y岷縰 hay 膽ang b峄 suy nh瓢峄 c啤 th峄 th矛 n锚n s峄 d峄g th瓢峄漬g xuy锚n. V矛 n贸 gi煤p b峄 sung dinh d瓢峄g cho c啤 th峄, l岷 c贸 t谩c d峄g an th岷 hi峄噓 qu岷, gi煤p c啤 th峄 lu么n kh峄廵 m岷h h啤n v脿 kh么ng c貌n t矛nh tr岷g m峄噒 m峄廼, c膬ng th岷硁g nh瓢 tr瓢峄沜 膽芒y n峄痑.

鈥 An Cung Ng瓢u Ho脿ng Nonghyup H脿n Qu峄慶 gi煤p ho岷 huy岷縯 v脿 h峄 tr峄 cho ng瓢峄漣 b峄 r峄慽 lo岷 ti峄乶 膽矛nh, 膽au 膽岷, thi岷縰 m谩u n茫o, t岷痗 膽峄檔g m岷h v脿nh hay ph峄 n峄 ti峄乶 m茫n kinh.

鈥 An Cung Ng瓢u Ho脿ng Nonghyup H脿n Qu峄慶 gi煤p 铆ch kh铆 d瓢峄g huy岷縯 tr岷 kinh, an th岷, h贸a 膽峄漨, tr峄 phong v矛 v岷瓂 膽岷穋 bi峄噒 t峄憈 cho c谩c b峄噉h do kh铆 huy岷縯 kh么ng 膽岷 膽峄, h峄廰 kh铆 trong ng瓢峄漣 v瓢峄g, 膽峄漨 nhi峄噒 g芒y n锚n t峄ヽ ng峄眂 kh贸 th峄 nh峄ヽ 膽岷 hoa m岷痶 膽i l岷 n贸i n膬ng kh贸 kh膬n, 膽脿u 贸c kh么ng t峄塶h t谩o.

鈥 An Cung Ng瓢u Ho脿ng Nonghyup H脿n Qu峄慶 gi煤p m谩u l瓢u th么ng t峄憈, ng膬n ng峄玜 s峄 h矛nh th脿nh c峄 m谩u 膽么ng hay c谩c m岷g x啤 v峄痑, gi煤p ph貌ng ng峄玜 c谩c b峄噉h v峄 tim m岷h v脿 膽峄檛 qu峄.

鈥 膼岷穋 bi峄噒 d霉ng r岷 t峄憈 cho ng瓢峄漣 b峄 suy nh瓢峄 th岷 kinh v矛 谩p l峄眂 c么ng vi峄嘽 (stress), lao 膽峄檔g tr铆 贸c c瓢峄漬g 膽峄 cao.

Nonghyup Ph貌ng ch贸ng v脿 h峄 tr峄 膽i峄乽 tr峄 c谩c b峄噉h v峄:Cao huy岷縯 谩p v脿 tai bi岷縩 m岷h m谩u n茫oTim 膽岷璸 nhanh脥ch kh铆 d瓢峄g huy岷縯 tr岷 kinh 膬nTh岷 h贸a 膽峄漨 tr峄 phongC谩c b峄噉h do kh铆 huy岷縯 kh么ng 膽岷 膽峄峄廰 kh铆 trong ng瓢峄漣 v瓢峄g膼峄漨 nhi峄噒 g芒y n锚n t峄ヽ ng峄眂 kh贸 th峄烴h峄ヽ 膽岷 hoa m岷痶 膽i l岷 n贸i n膬ng kh贸 kh膬n膼岷 贸c kh么ng t峄塶h t谩oH峄搃 h峄搃 lo岷 nh峄媝 timGi煤p ng膬n ng峄玜 hi峄噉 t瓢峄g ch岷 m谩u n茫o,Xu岷 huy岷縯 n茫o ph峄 h峄搃 h峄 th岷 kinh ch峄ヽ n膬ng cho nh峄痭g b峄噉h nh芒n m峄沬 v脿 b峄噉h nh芒n b峄 tai bi岷縩 m岷h m谩u n茫o l芒u ng脿y鈥h峄 h峄搃 c谩c ch峄ヽ n膬ng do di ch峄﹏g 膽峄 l岷 sau khi b峄 tai bi岷縩 m岷h m谩u n茫o nh瓢 b谩n th芒n b岷 to岷 (li峄噒 n峄璦 ng瓢峄漣),R峄慽 lo岷 ch峄ヽ n膬ng di峄卬 膽岷 ng么n ng峄h峄痑 膽峄檛 qu峄 ( ch峄﹏g xu岷 huy岷縯 n茫o, li峄噒 to脿n th芒n, li峄噒 tay ch芒n, kh贸 nu峄憈, 膽啤 th岷 kinh . ch岷璵 hi峄僽 . h么n m锚鈥.)An cung Ng瓢u Ho脿ng Nonghyup H脿n Qu峄慶

C谩ch d霉ng:

An Cung Ng瓢a Ho脿ng Nonghyup hi峄噓 qu岷g瓢峄漣 l峄沶 t峄 18 tu峄昳 膽岷縩 100 tu峄昳 : ( u峄憂g 1 ng脿y 1 l岷 v脿 1 l岷 1 vi锚n )

Tr岷 em t峄 8 tu峄昳 膽锚n 15 tu峄昳 : u峄憂g 2/3 vi锚n

ng瓢峄漣 b峄 b峄噉h tai bi岷縩 m岷h m谩u n茫o r峄搃 : u峄憂g 1 ng脿y 1 vi锚n 1 l岷 ,ho岷穋 c谩ch 1 ng脿y u峄憂g 1 l岷, u峄憂g li锚n t峄 t峄 3 膽岷縩 6 th谩ng v脿 b峄噉h n岷穘g c贸 th峄 d霉ng 1 n膬m.

V峄沬 ng瓢峄漣 b峄 膽au 膽岷 ti峄乶 膽矛nh : c农ng u峄憂g ng脿y 1 vi锚n li锚n t峄 trong 3 th谩ng

ng瓢峄漣 b矛nh th瓢峄漬g u峄憂g ph貌ng b峄噉h : 1 l岷 u峄憂g 3 vi锚n ,m峄梚 ng脿y 1 vi锚n u峄憂g h岷縯 3 ng脿y 3 vi锚n d峄玭g l岷 kho岷g sau 3 th谩ng ho岷穋 6 th谩ng u峄憂g l岷 theo 膽峄媙h k峄 nh瓢 v岷瓂Ngo脿i ra nh瓢ng l煤c 膽au 膽岷 c岷 t铆nh , t峄ヽ ng峄眂 kh贸 th峄 c啤 th峄 m峄噒 m峄廼 , huy岷縯 谩p t膬ng , m谩u l锚n n茫o k茅m 鈥.. c贸 th峄 d霉ng ngay 1 vi锚n sau khi 膬n

L瓢u 媒:

U峄憂g thu峄慶 b岷眓g n瓢峄沜 岷 岷, nhai ho岷穋 nu峄憈 h貌a tan t霉y t峄玭g 膽峄慽 t瓢峄g .

U峄憂g thu峄慶 sau b峄痑 膬n no 30 ph煤t

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question