Skip to product information
1 of 7

Celine Beauty Myth

Autumn breeze in Seoul forest Clio

Autumn breeze in Seoul forest Clio

Regular price $32.00 USD
Regular price Sale price $32.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

✨ 𝐂𝐋𝐈𝐎 𝐗 𝐀𝐄𝐒𝐏𝐀✨

𝐍𝐄𝐖 𝐏𝐑𝐎 𝐄𝐘𝐄 𝐏𝐀𝐋𝐄𝐓𝐓𝐄 𝐢𝐧 𝐒𝐄𝐎𝐔𝐋 𝐅𝐎𝐑𝐄𝐒𝐓

‼️ Bảng mắt mới toanh vừa được nhà 𝐂𝐋𝐈𝐎 cho ra mắt ở Hàn đây chị em ơiii ~~

🌙 Phải nói là nhà 𝐂𝐋𝐈𝐎 lần này tung ra BST mới với bảng mắt mới đẹp xuất sắc luôn ạ 😘

🍒 Bảng mắt gồm 10 ô đầy đủ các chất liệu phấn từ màu lì đến màu shimmer, glitter với các gam màu cực kì trendy và thời thượng.

💜 𝐍𝐄𝐖 𝐏𝐑𝐎 𝐄𝐘𝐄 𝐏𝐀𝐋𝐄𝐓𝐓𝐄 𝐢𝐧 𝐒𝐄𝐎𝐔𝐋 𝐅𝐎𝐑𝐄𝐒𝐓 gồm có bảng màu mới:

✨ Màu 12 𝑨𝒖𝒕𝒖𝒎𝒏 𝒃𝒓𝒆𝒆𝒛𝒆 𝒊𝒏 𝒔𝒆𝒐𝒖𝒍 𝒇𝒐𝒓𝒆𝒔𝒕 (warm tone) ➡️Highly recommend cho các chị em màu này, bảng này siêu đẹp và siêu hot luôn ạ

‼️ Nhà 𝐂𝐋𝐈𝐎 đang có g.i.á đặc biệt cho bảng mắt mới này đó chị em ơi 😘

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question