Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Bihaku premium collagen

Bihaku premium collagen

Regular price $60.00 USD
Regular price Sale price $60.00 USD
Sale Sold out
BIHAKU PREMIUM COLLAGEN NH岷琓 B岷 - VI脢N U峄怤G TR岷甆G DA M峄 N脕M


www.celinebeautymyths.com

馃尡Th瓢啤ng hi峄噓: Bihaku

馃尡Xu岷 x峄: Nh岷璽 B岷

馃尡H岷 s峄 d峄g: 3 n膬m k峄 t峄 ng脿y s岷 xu岷, update li锚n t峄.

馃尡Th脿nh ph岷: Glutathione, Nano Collagen (chi岷縯 xu岷 t峄 v岷 c谩 Tilapia), Alpha Lipoic Acid, Polyphenol t峄 nho, L-Ornithine Hydrochloride, L 鈥 Ascorbic Acid t峄 chanh v脿ng Nh岷璽 B岷, Chi岷縯 xu岷 h岷 媒 d末.

www.celinebeautymyths.com

馃尡膼峄慽 t瓢峄g s峄 d峄g:

* Ng瓢峄漣 mu峄憂 c贸 l脿n da m岷穞 v脿 to脿n c啤 th峄 tr岷痭g s谩ng, c膬ng m峄媙 t峄 nhi锚n.

* Ng瓢峄漣 c贸 l脿n da s岷 膽en, kh么ng 膽峄乽 m脿u.

* Ng瓢峄漣 g岷穚 v岷 膽峄 v峄 l茫o h贸a, da th么 r谩p s岷 s霉i, nhi峄乽 n岷縫 nh膬n, ch岷 x峄.

* Ng瓢峄漣 b峄 n谩m s岷 da, t脿n do c谩c t谩c nh芒n c贸 h岷 c峄 m么i tr瓢峄漬g ngo脿i, ho岷穋 do tu峄昳 t谩c, thay 膽峄昳 n峄檌 ti岷縯, sinh n峄.

* Ng瓢峄漣 da b峄 b脿o m貌n ho岷穋 膽峄﹖ g岷珁 collagen, elastin do t谩c 膽峄檔g c峄 m峄 ph岷﹎ k茅m ch岷 l瓢峄g, c谩c t谩c 膽峄檔g b峄焛 nhi峄噒 (x么ng h啤i, laser) ho岷穋 c啤 (n岷穘 m峄).

馃尡C么ng d峄g:

* L脿m da tr岷痭g s谩ng t峄 b锚n trong m峄檛 c谩ch t峄 nhi锚n, duy tr矛 s岷痗 t峄 s谩ng m脿u c峄 da.

* L脿m m峄 th芒m n谩m, t脿n nhang, 膽峄憁 n芒u g芒y ra b峄焛 c谩c t谩c nh芒n b锚n ngo脿i.

* Tr岷 h贸a l脿n da, ng膬n ng峄玜 l茫o h贸a, gi岷 n岷縫 nh膬n, ch岷 x峄.

* T膬ng c瓢峄漬g h峄 mi峄卬 d峄媍h & h脿ng r脿o b岷 v峄 da, gi煤p ph峄 h峄搃 da t峄昻 th瓢啤ng.

www.celinebeautymyths.com

馃尡H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g:

* Da g岷穚 nhi峄乽 v岷 膽峄 v峄 s岷痗 t峄 nh瓢 s岷 m脿u, n谩m, t脿n nhang, 膽峄憁 n芒u: 2 vi锚n/ ng脿y.

* U峄憂g li峄乽 duy tr矛 d瓢峄g da tr岷痭g s谩ng: 1 vi锚n/ ng脿y.

* N锚n u峄憂g li锚n t峄 li峄噓 tr矛nh 3 th谩ng 膽峄 th岷 k岷縯 qu岷 t峄憈 nh岷.

* Th峄漣 膽i峄僲 th铆ch h峄 膽峄 u峄憂g:
* S谩ng: Sau khi 膬n s谩ng 30 ph煤t.
* T峄慽: Tr瓢峄沜 khi 膽i ng峄 30 ph煤t.

Bihaku Collagen
www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question