Skip to product information
1 of 3

Celine Beauty Myths

Cao hac sam đong trung ha thao

Cao hac sam đong trung ha thao

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

❎𝗖𝗮𝗼 𝗛𝗮̆́𝗰 𝗦𝗮̂𝗺 Đ𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̀𝗻𝗴 𝗵𝗮̣ 𝘁𝗵𝗮̉𝗼

❇MẪU. MỚI. NHẤT. SỐ 1 HÀN QUỐC
1 box 30 hop

❇ Đây là sản phẩm được kết hợp một cách tuyệt vời giữa #Hắc_sâm 6 năm tuổi và #Đông_trùng_hạ_thảo cùng các loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm, giúp nâng cao sức đề kháng giảm đau nhức mệt mỏi, ngủ ngon giấc hơn, tăng cường sức khỏe không đau đầu khi thay đổi thời tiết.

❌Từ xa xưa cho đến bây giờ hắc sâm Hàn Quốc được xem là một vị thần dược có rất nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe con người rất được người dân Hàn Quốc tin dùng.

❇Còn Đông Trùng Hạ Thảo được biết đến như một bài thuốc quý có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa một số bệnh nguy hiểm như #rối_loạn_tình #dục, #thận_hư, #liệt_dương, #di_tinh, #đau_lưng mỏi gối, #ho_hen do phế hư hoặc cả phế, thận đều hư, và có tác dụng tốt đối với trẻ em chậm lớn..

❎ Chính vì vậy khi đem hắc sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi kết hợp chung với Đông Trùng Hạ Thảo sẽ cho ra một sản phẩm được đánh giá là rất tốt cho sức khỏe và chữa được bách bệnh.

❎CÔNG DỤNG

✴ 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐦𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐨̉𝐢, 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐛𝐚̣𝐧 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ 𝐨́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞̣𝐧 𝐡𝐨̛𝐧. 𝐋𝐚̀𝐦 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛ 𝐝𝐮𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐮̛̣𝐜. 𝐂𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐚̃𝐨 𝐨̛̉ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢, 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ 𝐭𝐮𝐞̣̂, 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ 𝐧𝐡𝐨̛́.
✴ 𝐓𝐡𝐮́𝐜 đ𝐚̂̉𝐲 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐚́𝐭, 𝐚̂́𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 đ𝐨̣̂𝐜, đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐢̉𝐧𝐡 𝐚̂𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉.
✴ 𝐁𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐨̂̉ 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞, 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐮̛̣𝐜, 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐦𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐨̉𝐢, 𝐬𝐮𝐲 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐬𝐚𝐮 𝐨̂́𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̂̃𝐮

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question