Skip to product information
1 of 6

Celine Beauty Myth

Cao linh chi mat ong dao Jeju

Cao linh chi mat ong dao Jeju

Regular price $40.00 USD
Regular price Sale price $40.00 USD
Sale Sold out
www.celinebeautymyths.com

Ch煤c s峄ヽ kho岷 v脿 may m岷痭 膽岷縩 m峄峣 ng瓢峄漣


馃崉馃崉Cao N岷 Linh Chi

1. Th脿nh ph岷 c贸 trong cao linh chi m岷璽 ong 膽岷 JEJU l脿 g矛?

Trong cao linh chi m岷璽 ong c贸 ch峄゛ v么 v脿n ch岷 dinh d瓢峄g t峄憈 cho c啤 th峄 bao g峄搈 c谩c th脿nh ph岷 quan tr峄峮g sau: Tinh ch岷 Germanium, Acid oleic, Ganodosteron, Ganoderans, Adenosin, Beta-D-glucan, Polysaccharit,鈥 l脿m t膬ng kh岷 n膬ng mi峄卬 d峄媍h cho c啤 th峄, c岷 thi峄噉 ch峄ヽ n膬ng gan, di峄噒 t岷 b脿o ung th瓢.

Ngo脿i ra, th脿nh ph岷 Acid ganodermic c贸 t谩c d峄g ch峄憂g d峄 峄﹏g, ch峄憂g vi锚m. C霉ng c谩c nguy锚n t峄 vi l瓢峄g nh瓢: 膼峄搉g, S岷痶, Kalium, Magnesium, Natrium, Calcium,鈥 c岷 thi岷縯 cho s峄 v岷璶 h脿nh v脿 chuy峄僴 h贸a c谩c ch岷. 膼峄慽 v峄沬 b峄噉h nh芒n m岷痗 vi锚m gan si锚u vi, n岷 Linh Chi c贸 t谩c d峄g n芒ng cao ho岷 t铆nh c峄 膽岷 th峄眂 b脿o v脿 Lympho b脿o nh峄 t膬ng ch峄ヽ n膬ng s岷 xu岷 Interferon trong c啤 th峄.

www.celinebeautymyths.com

2. T谩c d峄g c峄 cao linh chi m岷璽 ong(*)

M岷璽 ong linh chi jeju l脿 m峄檛 t峄 h峄 c贸 t谩c d峄g k铆ch th铆ch h峄 th峄憂g mi峄卬 d峄媍h c峄 c啤 th峄.
Cao linh chi m岷璽 ong c贸 t谩c d峄g ng膬n ch岷穘 s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 kh峄慽 u v脿 t岷 b脿o ung th瓢.
Gi煤p b峄搃 b峄 c啤 th峄 膬n ngon mi峄噉g v脿 ng峄 膽瓢峄 s芒u gi岷 h啤n.

膼岷穋 bi峄噒 m岷璽 ong c峄 膽岷 JeJu l脿 lo岷 m岷璽 ong thu岷 khi岷縯 n锚n ch峄 y岷縰 ch峄゛ 膽瓢峄漬g Fuctose n锚n s岷 ph岷﹎ n脿y ho脿n to脿n c贸 th峄 s峄 d峄g cho ng瓢峄漣 b峄 b峄噉h ti峄僽 膽瓢峄漬g.

Cao linh chi m岷璽 ong jeju c贸 t谩c d峄g 膽i峄乽 h貌a 峄昻 膽峄媙h huy岷縯 谩p, ch峄憂g nhi峄卪 m峄 s啤 m岷h, x啤 gan, gi岷 cholesteront trong m谩u, tr峄 lo茅t d岷 d脿y t谩 tr脿ng, gi岷 膽峄檆 gan th岷璶, ch峄痑 b峄噉h ti峄僽 膽瓢峄漬g, vi锚m gan si锚u vi, 膽au kh峄沺 nh峄ヽ m峄廼. Ch峄痑 ch峄﹏g m岷 ng峄, suy nh瓢峄 th岷 kinh do tai bi岷縩, 峄昻 膽峄媙h th岷 kinh khi b峄 s峄慶 m岷h, tr峄 n谩m, tr峄 m峄, l脿m 膽en v脿 m瓢峄 t贸c (do t谩c d峄g gi岷 膽峄檆 m岷h 膽em l岷).

Cao linh chi mat ong dao jeju r岷 t峄憈 cho c啤 th峄, nh岷 l脿 trong vi峄嘽 gi岷 膽峄檆 trong GAN, ng膬n ng峄玜 s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 t岷 b脿o ung th瓢, kh么ng c贸 b岷 k峄 m峄檛 t谩c d峄g ph峄 n脿o c岷.

S岷 ph岷﹎ linh chi m岷璽 ong gi煤p ph貌ng & ch峄痑 c谩c b峄噉h: Ti峄僽 膽瓢峄漬g, m谩u m峄 nhi峄卪, c谩c b峄噉h v峄 gan, m岷璽, th岷璶 suy.

Cao linh chi mat ong dao jeju b峄搃 b峄 ch峄憂g suy dinh d瓢峄g, h岷璾 s岷, b峄 芒m, an thai, tr谩ng d瓢啤ng, ti锚u 膽峄檆; b峄 m谩u; tr峄 suy gi岷 tr铆 nh峄.
H峄搃 ph峄 nhanh cho ng瓢峄漣 g岷 (峄憁) ho岷穋 sau khi m峄.

D霉ng khi suy nh瓢峄 c啤 th峄, ch岷璵 m峄峜 t贸c, k茅m 膬n, kh贸 ti锚u h贸a, da s岷 峄 膽脿n 么ng, n谩m da 峄 ph峄 n峄谩c b峄噉h 峄 ph峄 n峄 th峄漣 k峄 m茫n kinh.
Cao linh chi m岷璽 ong jeju gi煤p 膽i峄乽 ho脿 峄攏 膽峄媙h huy岷縯 谩p nhanh, gi岷 Cholesterol 膽谩ng k峄 sau 2 th谩ng.

Th岷 膽峄檆, m谩t gan, ch峄憂g d峄 峄﹏g, ch峄憂g ng峄 膽峄檆 ch矛, kim lo岷 n岷穘g.

V峄沬 ng瓢峄漣 gi脿: Gi煤p kh么ng b峄 膽i ti峄僽 膽锚m, t膬ng th铆nh l峄眂, t膬ng tr铆 nh峄, h峄 tr峄 t峄憈 cho ng瓢峄漣 ti峄乶 膽矛nh.

T谩c d峄g c峄 cao linh chi m岷璽 ong r岷 hi峄噓 qu岷 trong vi峄嘽 n芒ng cao kh岷 n膬ng mi峄卬 d峄媍h cho ng瓢峄漣 ti峄僽 膽瓢峄漬g, ung th瓢, HIV.

膼岷穋 bi峄噒: ng膬n ch岷穘 nh峄痭g t岷 b脿o g峄慶 ph谩t tri峄僴 t峄 do ( nh瓢: ung th瓢 , b瓢峄泆 c峄曗︹). L脿m ch岷璵 ph谩t tri峄僴 kh峄慽 u x啤

www.celinebeautymyths.com

4. C谩ch d霉ng cao linh chi m岷璽 ong hi峄噓 qu岷 t峄憈 cho s峄ヽ kh峄廵
Ng脿y u峄憂g 2-3 l岷, m峄梚 l岷 1 th矛a cafe h貌a v峄沬 n瓢峄沜 岷.
B岷 qu岷 n啤i kh么 tho谩ng tr谩nh 岷痭g n岷痭g m岷穞 tr峄漣.
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question