Skip to product information
1 of 12

Celine Beauty Myth

Cao linh chi nui dong trung ha thao

Cao linh chi nui dong trung ha thao

Regular price $65.00 USD
Regular price Sale price $65.00 USD
Sale Sold out

CAO LINH CHI N脷I 膼脭NG TR脵NG H岷 TH岷

馃挜馃挜馃挜霃欖订頃橃磮 鞓侅鞝 瓿摐馃挜馃挜馃挜

M贸n qu脿 媒 ngh末a bi岷縰 t岷穘g qu脿 cho ng瓢峄漣 th芒n

Cao 膽么ng tr霉ng linh chi L脿 s峄 k岷縯 h峄 tuy峄噒 v峄漣 gi峄痑 linh chi n煤i v脿 膽么ng tr霉ng h岷 th岷 gi煤p b峄搃 b峄 to脿n di峄噉 cho s峄ヽ kh峄廵 c峄 b岷.

鉂孋ao linh chi 膽么ng tr霉ng h岷 th岷 t峄憈 cho ng瓢峄漣 b峄 ti峄僽 膽瓢峄漬g

鉂孋ao linh chi 膽么ng tr霉ng h岷 th岷 膽岷穋 bi峄噒 t峄憈 cho nh峄痭g ng瓢峄漣 b峄噉h gan, suy gan hay ch峄ヽ n膬ng gan y岷縰(Linh chi c贸 t谩c d峄g kh峄 膽峄檆 gan r岷 t峄憈)

鉂孨h峄痭g ai b峄 m峄 m谩u , huy岷縯 谩p kh么ng 峄昻 膽峄媙h , d霉ng cao linh chi 膽么ng tr霉ng h岷 th岷 kho岷g 2 th谩ng s岷 th岷 t谩c d峄g .

鉂孭h峄 n峄 b峄 r峄慽 lo岷 kinh nguy峄噒 , ch峄 em 膽岷縩 膽峄 tu峄昳 m茫n kinh 膽ang kh贸 ch峄媢 v峄沬 nh峄痭g r岷痗 r峄慽 trong ng瓢峄漣 .

鉂孨g瓢峄漣 b峄 s岷 da, vi锚m ng峄゛ da

鉂孨h峄痭g ai hay ti岷縫 x煤c v峄沬 bia r瓢峄 , 膽岷穋 bi峄噒 l脿 nh峄痭g qu媒 么ng hay giao ti岷縫 , d霉ng cao linh chi 膽么ng tr霉ng h岷 th岷 膽峄 膽岷﹜ l霉i nh峄痭g t谩c h岷 do ch岷 k铆ch th铆ch g芒y ra .

鉂孴峄憈 cho h峄 h么 h岷, 膽i峄乽 ho脿 huy岷縯 谩p, t峄憈 cho ng瓢峄漣 b峄噉h tim m岷h.

鉂孨hanh l脿nh v岷縯 th瓢啤ng sau m峄, ph峄 h峄搃 sau m峄, tai n岷 .

鉂孌霉ng cho c岷 nam v脿 n峄, tr岷 em t峄 tr锚n 16 tu峄昳 tr峄 膽i c贸 th峄 d霉ng 膽瓢峄 岷

馃憠 HDSD:

M峄檛 ng脿y 2 膽岷縩 3 l岷. m峄梚 l岷 1~2 th矛a nh峄 c贸 s岷祅 k猫m theo h貌a v峄沬 30ml n瓢峄沜 岷 u峄憂g tr瓢峄沜 b峄痑 膬n 30 ph煤t.

www.celinebeautymyths.com

716-622-0153

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question