Skip to product information
1 of 6

Celine Beauty Myth

Cay lan kim cuong

Cay lan kim cuong

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out

M峄檛 c芒y l膬n kim c瓢啤ng s峄媙 s貌 sale s峄慶 gi谩 b矛nh d芒n 膽芒y 岷○煒橉煒橉煒

馃拵 Thanh l膬n kim c瓢啤ng HENK V1 DIA ROLLER gi岷 90% - sale kh峄g b锚n H脿n n锚n ch峄 e H峄怲 L岷 nh茅!

Ch峄 em ch膬m skincare n锚n c贸 1 em n脿y. V矛 nh峄痭g l峄 铆ch em 岷 mang l岷 v么 c霉ng l峄沶.

鈾i煤p 膽岷﹜ nhanh d瓢峄g ch岷

鈾芒ng c啤, massage thon g峄峮 m岷穞

鈾assage c峄, b岷痯 tay, ch芒n, body

鈾i岷 qu岷g th芒m b峄峮g m岷痶, gi岷 s瓢ng.

鈾瓢u th么ng m岷h m谩u, t膬ng t铆nh 膽脿n h峄搃.

鈾i岷 n岷縫 nh膬n r玫 r峄噒.

鈾a s膬n ch岷痗 c膬ng m峄媙.

鈾谩c 膽峄檔g t峄沬 c谩c huy峄噒 th岷 kinh gi煤p h岷 ch岷 t矛nh tr岷g 膽au 膽岷.

C芒y l膬n nh峄 g峄峮, ti峄噉 l峄, d峄 d霉ng, m谩t l岷h m峄梚 khi l膬n. T峄 5-10 ph煤t m峄梚 t峄慽 tr瓢峄沜 khi ng峄 thay 膽峄昳 l脿n da m峄梚 ng脿y.

Em l膬n n脿y v峄玜 d霉ng 膽瓢峄 cho m岷穞 & c岷 body lu么n. Qu谩 h峄漣 ph岷 ko??

M岷 thanh l膬n linh tinh ch岷 li峄噓 nh峄盿 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g gi谩 膽茫 v脿i tr膬m k r峄搃. Th矛 em n脿y t铆nh ra l岷 qu谩 r岷, ko mua s岷 ti岷縞 nha

Thanh_l膬n_kim_c瓢啤ng_HNK_V1

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question