Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Club de nuit Armaf (set 3 chai)

Club de nuit Armaf (set 3 chai)

Regular price $125.00 USD
Regular price Sale price $125.00 USD
Sale Sold out

馃槏馃槏馃槏馃槏馃槏馃槏

SET N漂峄欳 HOA N峄 ARMAF CLUB DE NUIT PARFUM WOMEN 3 CHAI X 30ML

馃尅锔廞uy C谩ch : 1 set 3 Chai x 30ml

馃憠Set n瓢峄沜 hoa n峄 Armaf Club De Nuit Parfum Women 3 chai x 30ml l脿 phi锚n b岷 gi峄沬 h岷 set 3 chai n瓢峄沜 hoa n峄, v峄沬 3 m霉i h瓢啤ng kh谩c nhau gi煤p b岷 tho岷 m谩i thay 膽峄昳 m霉i h瓢啤ng m峄梚 ng脿y.

馃憠Club de Nuit Woman (H峄搉g)

_ L脿 m霉i h瓢啤ng hoa c峄 d脿nh cho n峄 t峄 th瓢啤ng hi峄噓 Armaf. H瓢啤ng th啤m n脿y 膽瓢峄 c谩c chuy锚n gia 膽谩nh gi谩 t瓢啤ng t峄盿 nh瓢 膽脿n ch峄 Chanel Coco Mademoiselle 膽茫 l峄玭g danh b岷 l芒u n脿y.

+ H瓢啤ng 膽岷: Cam bergamot, H瓢啤ng b瓢峄焛, H瓢啤ng 膽脿o, H瓢啤ng cam

+ H瓢啤ng gi峄痑: Hoa phong l峄, Hoa nh脿i, H瓢啤ng v岷, Hoa h峄搉g

+ H瓢啤ng cu峄慽: X岷 h瓢啤ng, Ho岷痗 h瓢啤ng, H瓢啤ng vanilla, C峄 h瓢啤ng b脿i

馃憠Club de Nuit Milestone Unisex (V脿ng)

_ Mang h瓢啤ng th啤m t瓢啤i m谩t, thanh l峄媍h ph霉 h峄 khi s峄 d峄g trong m么i tr瓢峄漬g l脿m vi峄嘽 v膬n ph貌ng t岷 c岷 gi谩c d峄 ch峄媢 v峄沬 膽峄搉g nghi峄噋, c贸 th峄 d霉ng cho c岷 ban ng脿y l岷玭 ban 膽锚m.

+ H瓢啤ng 膽岷: Cam Bergamot, Tr谩i C芒y 膽峄 v脿 marine accord

+ H瓢啤ng gi峄痑: Violet, G峄 膼脿n H瓢啤ng, G峄 Tr岷痭g

+ H瓢啤ng cu峄慽: C峄 H瓢啤ng B脿i v脿 X岷 H瓢啤ng

馃憠Club de Nuit Intense Women (膼en)

鈥 s岷 g芒y 岷 t瓢峄g m岷h cho nh峄痭g n啤i m脿 b岷 c贸 m岷穞 nh瓢 m峄檛 th峄廼 nam ch芒m h煤t m峄峣 谩nh nh矛n. H岷 d岷玭, l么i cu峄憂 v脿 g峄 c岷

+ H瓢啤ng 膽岷: Hoa phong l峄, ngh峄 t芒y, hoa h峄搉g

+ H瓢啤ng gi峄痑: Th矛 l脿 Ba T瓢, nh峄 膽岷璾 kh岷, hoa t铆m, ti锚u

+ H瓢啤ng cu峄慽: H峄 ph谩ch, g峄 tr岷 h瓢啤ng, h瓢啤ng Vani, ho岷痗 h瓢啤ng

鉁匔脭NG D峄G:

_ L脿m th啤m c啤 th峄 , qu岷 谩o v脿 t贸c

_ Gi煤p b岷 t峄 tin h啤n v峄沬 m霉i h瓢啤ng tr锚n c啤 th峄.

馃摑H漂峄歂G D岷狽 S峄 D峄G:

馃憠B瓢峄沜 1: V峄 sinh c啤 th峄 s岷h s岷

馃憠B瓢峄沜 2: X峄媡 v脿o nh峄痭g v峄 tr铆 c贸 nhi峄噒 膽峄 cao tr锚n c啤 th峄 nh瓢 sau tai, c峄, ng峄眂, c峄 tay, l瓢ng鈥ho岷g c谩ch x峄媡 t峄 10cm 膽岷縩 15cm. N锚n x峄媡 v脿o nh峄痭g n啤i c贸 m岷h m谩u v脿 nhi峄噒 膽峄 cao tr锚n c啤 th峄 s岷 gi煤p m霉i h瓢啤ng to岷 t峄憈 h啤n.

_ 膼峄 n瓢峄沜 hoa kh么 t峄 nhi锚n

_ Kh么ng ch脿 s谩t da v脿o v峄 tr铆 v峄玜 x峄媡 l脿m v岷瓂 s岷 khi岷縩 c谩c c岷 tr煤c ph芒n t峄 c峄 n瓢峄沜 hoa m岷 膽i v脿 s岷 gi岷 膽峄 b谩m t峄廰 c峄 n瓢峄沜 hoa.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question