Skip to product information
1 of 6

Celine Beauty Myth

Dau Tay trang medilab hoa hong den

Dau Tay trang medilab hoa hong den

Regular price $28.00 USD
Regular price Sale price $28.00 USD
Sale Sold out

D岷 t岷﹜ trang hoa h峄搉g Medilab D瓢峄 m峄 ph岷﹎ Daycell korea

Dung t铆ch: 197ml

馃尮 C谩c c谩nh hoa t瓢啤i 膽瓢峄 瓢峄沺 chung v峄沬 d岷 t岷﹜ trang t岷 h瓢啤ng th啤m t峄 nhi锚n, d峄媢 d脿ng, th瓢 gi茫n

馃尮Thi岷縯 k岷 v貌i nh岷 c峄 膽i峄僴 c峄 r岷 ti峄噉 d峄g, Medilab Cleaning Oil c贸 c岷 tr煤c d脿y v脿 ch峄 d霉ng m峄檛 l岷 nh岷 cho to脿n b峄 khu么n m岷穞.

馃崈馃崈C么ng d峄g:

M霉i hoa h峄搉g t瓢啤i c峄 Medilab c贸 th峄 khi岷縩 t岷 c岷 m峄峣 ng瓢峄漣 瓢a th铆ch, b峄焛 h瓢啤ng th啤m d峄媢 nh岷 nh瓢 c谩c lo岷 d岷 c贸 c岷 tr煤c nh农 ho谩 kh谩c

馃尶Medilab 膽貌i h峄廼 massage nh岷 trong v脿i ph煤t 膽峄 d岷 c贸 th峄 ho脿 tan b峄 b岷﹏ tr锚n da tr瓢峄沜 khi 膽瓢峄 r峄璦 s岷h.

馃尶 Medilab 膽峄 l岷 c岷 gi谩c m峄乵 m岷 tuy峄噒 v峄漣 v脿 c贸 m峄檛 ch煤t 岷 谩p tr锚n da sau khi s峄 d峄g.

馃尶 Medilab 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 r岷 cao b峄焛 nh峄痭g ai s峄 h峄痷 l脿n da kh么 v矛 kh岷 n膬ng gi峄 岷﹎ tuy峄噒 v峄漣 ngay sau s峄 d峄g.

馃尶Nh瓢ng n岷縰 b岷 c贸 da d岷 b岷 n锚n r峄璦 l岷 b岷眓g m峄檛 lo岷 s峄痑 r峄璦 m岷穞 nh岷 ho岷穋 m峄檛 kh膬n b么ng th岷 n瓢峄沜 岷 膽峄 c贸 th峄 l脿m s岷h ho脿n to脿n d岷 oliu v脿 jojoba tr锚n.

D岷 t岷﹜ trang hoa h峄搉g Medilab+Chai m脿u n芒u h峄搉g Medilab l脿 lo岷 d岷 t岷﹜ trang cao c岷 h啤n, gi谩 膽岷痶 h啤n c谩c lo岷 c貌n l岷 v峄沬 ch峄ヽ n膬ng gi岷 quy岷縯 t岷 c岷 c谩c v岷 膽峄 v峄 da, ch峄憂g l茫o h贸a.

Th脿nh ph岷:

Chi岷縯 xu岷 t峄 8 lo岷 d岷 th峄眂 v岷璽 t峄 thi锚n nhi锚n (Jojoba, Ng么, R峄 g峄玭g, C芒y hoa rum, 膼岷璾 n脿nh, C芒y hoa tr脿, Olive, B啤 膽岷璾 m峄) v峄沬 8 hi峄噓 qu岷 d瓢峄g da v瓢峄 tr峄檌 sau 4 tu岷 s峄 d峄g.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question