Skip to product information
1 of 2

Celine Beauty Myths

Day cream kyunglab

Day cream kyunglab

Regular price $29.00 USD
Regular price Sale price $29.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

️🏅Một sự UY TÍN không cần phải dùng quá nhiều lời hoa mĩ để miêu tả.

☀️Kem dưỡng ngày nâng tone Day cream #KyungLab chính thức ĐẠT CHỨNG NHẬN “ Excellent” Dermatest (một chứng nhận cao nhất của Viện Nghiên cứu Khoa học hàng đầu tại Đức với hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và so sánh và chứng nhận da liễu các sản phẩm mỹ phẩm bằng các phương pháp khoa học), khẳng định sản phẩm hoàn toàn an toàn cho người sử dụng, không gây kích ứng cho mọi loại da.

🇪🇺 Là điều kiện đầu vào của Bất kỳ sản phẩm nào mong muốn được phép lưu hành ở thị trường châu Âu - một trong thị trường khắt khe nhất trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa.

🌟Một lần nữa, chúc mừng KyungLab đang ngày càng có thêm nhiều sản phẩm chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng!

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question