Skip to product information
1 of 3

Celine Beauty Myths

Deal 3 hop collagen Lamelux( hop 10 g贸i)

Deal 3 hop collagen Lamelux( hop 10 g贸i)

Regular price $100.00 USD
Regular price Sale price $100.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

LAMELUX COLLAGEN + NMN (collagen 100000mg/ h峄檖 + NMN 500 mg d霉ng 10 ng脿y )

Th脿nh ph岷 :
銉 Fish Collagen Peptide 10000mg/ g贸i
銉 NMN
銉 Nhau thai ng峄盿
銉 Chi岷縯 xu岷 t峄 鈥嬧媡峄 y岷縩
銉 Ceramide
銉 Elastin
路 Vitamin C
.B峄檛 l锚n men th峄眂 v岷璽 kh么
. Chi岷縯 su岷 t峄 h岷 b瓢峄焛
. Acid Hyaluonic (Chi岷縯 su岷 t峄 c谩c lo岷 tr谩i c芒y)
. V峄 ng峄峵 t峄 nhi锚n
.H瓢啤ng d芒u
100% made in Japan


鈽橈笍Quy c谩ch:
H峄檖 c贸 10 g贸i, n岷穘g 120 gr / h峄檖, th霉ng 50 h峄檖
H峄檖 : 120g(12g脳10g贸i)
( Collagen 10000 mg/ g贸i x 10 g贸i = >100000 mg/ h峄檖)

鈽楥谩ch d霉ng:
D霉ng cho c岷 Nam l岷玭 n峄 tr锚n 15 tu峄昳
D岷g l峄弉g c么 膽岷穋
Ng脿y 1-2 g贸i pha v脿o n瓢峄沜 岷 ho岷穋 n瓢峄沜 m谩t
C贸 th峄 u峄憂g tr峄眂 ti岷縫 kh么ng c岷 pha (n岷縰 mu峄憂 )
D霉ng collagen sai th峄漣 膽i峄僲 khi岷縩 kh么ng h岷 th峄 v脿o c啤 th峄.

Th峄漣 膽i峄僲 khuy锚n d霉ng collagen l脿 v脿o l煤c d岷 d脿y 膽ang 膽贸i. Khung gi峄 10-11h ch铆nh l脿 th峄漣 膽i峄僲 v脿ng 膽峄 collagen h岷 th峄 v脿o c啤 th峄 t峄憈 h啤n. S峄 d峄g collagen l煤c d岷 d脿y 膽ang 膽贸i s岷 tr谩nh collagen b峄 h貌a tan b峄焛 acid c贸 trong d岷 d脿y.

l

饾悅饾悗饾悑饾悑饾悁饾悊饾悇饾悕 饾悑饾悁饾悓饾悇饾悑饾悢饾悧 饾悑饾悢虥饾悢 饾悊饾悎饾悢虥虄 饾悡饾悋饾悁饾悕饾悋 饾悧饾悢饾悁虃饾悕

https://celinebeautymyths.com
鉁716-622-0153

- L岷 膽岷 ti锚n m峄檛 SI脢U PH岷∕ ra m岷痶 ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng: Collagen 100.000 mg v脿 500mg NMN
- S岷 ph岷﹎ d脿nh cho NH峄甆G AI MU峄怤 M脙I TR岷 TRUNG, XINH 膼岷窹.

饾棫饾棶蹋饾椂 饾榾饾棶饾椉 饾棷饾棶蹋饾椈 饾椈饾棽虃饾椈 饾棸饾椀饾椉蹋饾椈 饾榾饾棶虊饾椈 饾椊饾椀饾棶虃虊饾椇 饾棢饾棶饾椇饾棽饾椆饾槀饾槄 饾棖饾椉饾椆饾椆饾棶饾棿饾棽饾椈?

馃尭 Ng膬n ch岷穘 qu谩 tr矛nh l茫o ho谩 b岷眓g NMN v脿 t峄 y岷縩, t膬ng c瓢峄漬g sinh l媒, sinh l峄眂, gi岷 c芒n, gi岷 l瓢峄g 膽瓢峄漬g trong m谩u, t膬ng kh岷 n膬ng mi峄卬 d峄媍h.

馃尭 Ch岷 l瓢峄g cao c岷 nh瓢ng gi谩 th脿nh t峄憈 nh岷, nh峄 g峄峮 mang theo khi di chuy峄僴 r岷 thu岷璶 l峄.

馃尭 B峄 sung l脿m 膽岷筽 c贸 ch峄゛ Collagen 100.000 mg v脿 500mg NMN l脿 ch岷 l脿m ng瓢ng s峄 l茫o ho谩 膽ang l脿 膽峄 t脿i n贸ng b峄弉g trong gi峄沬 Y h峄峜 hi峄噉 nay (tr锚n m峄梚 h峄檖).

馃尭 Collagen c贸 ngu峄搉 g峄慶 t峄 c谩, c贸 铆t ch岷 b茅o h啤n v脿 d峄 h岷 th峄 h啤n collagen c贸 ngu峄搉 g峄慶 t峄 膽峄檔g v岷璽, 膽峄搉g th峄漣 ch峄゛ c谩c th脿nh ph岷 l脿m 膽岷筽 cao c岷 kh谩c .

馃尭 S岷 ph岷﹎ c贸 v峄 ng峄峵 t峄 nhi锚n, h瓢啤ng d芒u d峄 u峄憂g.

饾棬饾椉虃虂饾椈饾棿 饾棖饾椉饾椆饾椆饾棶饾棿饾棽饾椈 饾棢饾棶饾椇饾棽饾椆饾槀饾槄 饾椈饾椀饾椂饾棽虃虁饾槀 饾棸饾椉虂 饾榿饾椉虃虂饾榿 饾椄饾椀饾椉虃饾椈饾棿?

Collagen th瓢峄漬g 膽瓢峄 coi l脿 m峄檛 ch岷 b峄 sung h脿ng ng脿y an to脿n v脿 kh么ng 膽峄檆 h岷 cho nh峄痭g ng瓢峄漣 kh峄廵 m岷h v矛 th岷 m脿 b岷 ho脿n to脿n c贸 th峄 s峄 d峄g th瓢峄漬g xuy锚n.

Collagen l脿 m峄檛 lo岷 protein d峄搃 d脿o v矛 v岷瓂 m峄檛 s峄 ng瓢峄漣 ch峄峮 c谩ch c岷 thi峄噉 ch岷 膽峄 膬n u峄憂g 膽峄 c贸 膽峄 l瓢峄g collagen c岷 thi岷縯 th矛 m峄檛 s峄 ng瓢峄漣 ch峄峮 b峄 sung 饾棖饾椉饾椆饾椆饾棶饾棿饾棽饾椈 饾棢饾棶饾椇饾棽饾椆饾槀饾槄 膽峄 h峄 tr峄 s峄 ph谩t tri峄僴 c啤 b岷痯, s峄ヽ kh峄廵 x瓢啤ng kh峄沺 v脿 s峄ヽ kh峄廵 c峄 da v脿 t贸c.

V矛 th岷, u峄憂g 饾棖饾椉饾椆饾椆饾棶饾棿饾棽饾椈 饾棢饾棶饾椇饾棽饾椆饾槀饾槄 饾椈饾椀饾椂饾棽虃虁饾槀 饾榿饾椉虃虂饾榿 cho s峄ヽ kho岷!

https://celinebeautymyths.com
鉁716-622-0153

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question