Skip to product information
1 of 13

Celine Beauty Myth

Derma skin peeling BQcell peel da ( mau moi)

Derma skin peeling BQcell peel da ( mau moi)

Regular price $55.00 USD
Regular price Sale price $55.00 USD
Sale Sold out
PEEL BQCELL
DERMA SKIN PEELING C峄 BQCELL KOREA

馃挀馃挀馃挀m岷玼 m峄沬 nh岷 馃挀馃挀馃挀
www.celinebeautymyths.com
1 th谩ng ch峄 c岷 Peel 1-2 l岷 th么i, l峄 ch芒n l么ng kh么 tho谩ng c峄眂 k矛 da c膬ng b贸ng m瓢峄泃 lu么n m脿 v岷玭 膽峄 膽峄 岷﹎ 岷○煒
Da s岷h b么i d瓢峄g g矛 c农ng 膬n, h岷 th峄 100% tinh ch岷 lu么n nh茅 c谩c ch峄 em...
N岷縰 da b岷 膽ang b峄 c谩c tr瓢峄漬g h峄 nh瓢: m峄, t脿n nhang, v岷縯 th芒m, th矛 s岷 ph岷﹎ thay da sinh h峄峜 #Bqcell_Peeling_Derma_Cream l脿 m峄檛 trong nh峄痭g s岷 ph岷﹎ t峄慽 瓢u nh岷 膽em l岷 cho b岷 m峄檛 l脿n da 膽岷 m啤 瓢峄沜 m脿 b岷 k峄 ai c农ng 膽峄乽 y锚u th铆ch.

馃敾C么ng d峄g s岷 ph岷﹎ Bqcell Peeling Derma Cream
Lo岷 b峄 c谩c 膽峄檆 t峄 d瓢峄沬 da, h岷 ch岷 m峄 膽岷 膽en, 膽岷 tr岷痭g, m峄 c谩m l芒u ng脿y tr锚n da.
T膬ng c瓢峄漬g th煤c 膽岷﹜ s峄 t谩i t岷 c峄 c谩c t岷 b脿o da m峄沬, gi岷 t矛nh tr岷g t岷痗 ngh岷絥 峄 l峄 ch芒n l么ng.

馃敾膼i峄乽 tr峄 da s峄玭g, l脿m m峄媙, s谩ng v脿 膽峄乽 m脿u da h啤n.
Lo岷 b峄 c谩c s岷痗 t峄 g芒y ra n谩m, t脿n nhang.
膼i峄乽 tr峄 da b峄 nh膬n nheo ch岷 s峄.
Lo岷 b峄 c谩c t岷 b脿o ch岷縯 ngay l岷 tr峄 li峄噓 膽岷 ti锚n.
馃敾Th脿nh ph岷 s岷 ph岷﹎ Bqcell Peeling Derma Cream
Chi锚虂t xu芒虂t t峄 t锚虂 ba虁o g么虂c m啤虄 ng瓢啤虁i.
Chi锚虂t xu芒虂t t峄 tra虁 xanh, rau ma虂, rau di锚虂p ca虂, b么蹋t ki锚虁u ma蹋ch, c芒y tr膬虂c ba虂ch, r锚虄 hoa m芒虄u 膽啤n, hoa oa虊i h瓢啤ng鈥

馃敎H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g s岷 ph岷﹎ Bqcell Peeling Derma Cream
鈬 Ng脿y 膽岷 ti锚n:

+ R峄璦 m岷穞 s岷h, n锚n s峄 d峄g th锚m n瓢峄沜 hoa h峄搉g 膽峄 l脿m s岷h da h啤n.

+ S峄 d峄g BQ Cell Peeling Derma Cream 膽峄 massge nh岷 l锚n to脿n b峄 da m岷穞. Nh峄痭g v霉ng c岷 thi岷縯 nh瓢: l峄 ch芒n to, s岷 n谩m, t脿n nhang, v霉ng da t峄慽 m脿u c岷 膽瓢峄 massge nhi峄乽 h啤n.

www.celinebeautymyths.com

+ 膼峄 nguy锚n BQ cell tr锚n m岷穞 trong kho岷g 7 ti岷縩g 膽峄搉g h峄. Tr谩nh 膽峄g 膽岷縩 n瓢峄沜 (b岷 n锚n l脿m v脿o bu峄昳 t峄慽 tr瓢峄沜 khi 膽i ng峄 v脿 膽峄 qua 膽锚m).

鈬 Ng脿y th峄 2:

+ R峄璦 s岷h da m岷穞 b岷眓g n瓢峄沜 l岷h trong 1-2 ng脿y 膽岷.

+ Da s岷 c贸 hi峄噉 t瓢峄g 膽峄, ng峄゛.

鈬 Ng脿y th峄 3:

+ 膼岷縩 ng脿y th峄 3- 4 l峄沺 da c农 s岷 b峄 bong ra, l峄沺 da ch岷縯 v脿 c谩c b茫 nh峄漬 s岷 b峄 膽岷﹜ ra ngo脿i.

+ Kh么ng n锚n d霉ng l峄眂 膽峄 lo岷 b峄 l峄沺 da bong 膽贸.

+ S峄 d峄g t岷 b脿o t瓢啤i BQ Cell Double Cure Ampoule t峄 ng脿y th峄 3 tr峄 膽i khi ch岷 s峄玭g 膽茫 r峄g h岷縯
www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question