Skip to product information
1 of 10

Celine Beauty Myth

Dong trung ha thao Kwangdong nuoc(30 g贸i)

Dong trung ha thao Kwangdong nuoc(30 g贸i)

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out

www.celinebeautymyths.com

馃馃馃 膼么ng Tr霉ng H岷 Th岷 KwangDong l脿 v峄 thu峄慶 b峄 h岷縯 s峄ヽ qu媒 gi谩 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 d瓢峄 li峄噓 qu媒 hi岷縨, 膼么ng Tr霉ng H岷 Th岷 hi峄噉 膽瓢峄 峄﹏g d峄g r峄檔g r茫i trong y h峄峜 v峄沬 c么ng d峄g tuy峄噒 v峄漣.

www.celinebeautymyths.com

膼么ng Tr霉ng H岷 Th岷 KwangDong c贸 c么ng d峄g nh瓢:

鈿谩c d峄g b峄搃 b峄 s峄ヽ kh峄廵, ch峄憂g suy nh瓢峄 v脿 ph峄 h峄搃 c啤 th峄.

鈿膬ng c瓢峄漬g h峄 th峄憂g mi峄卬 d峄媍h c农ng nh瓢 s峄ヽ 膽峄 kh谩ng c峄 c啤 th峄 膽峄 ph貌ng ch峄憂g nhi峄乽 b峄噉h.

鈿谩c d峄g t峄憈 trong vi峄嘽 膽i峄乽 tr峄 b峄噉h l媒 ti峄僽 膽瓢峄漬g, ki峄僲 so谩t 膽瓢峄漬g huy岷縯, gi煤p 峄昻 膽峄媙h nh峄媝 tim v脿 gi岷 l瓢峄g cholesterol x岷 trong m谩u.

鈿峄 tr峄 膽i峄乽 tr峄 c谩c ch峄﹏g r峄慽 lo岷 sinh l媒 cho c岷 nam v脿 n峄, t膬ng c瓢峄漬g ch峄ヽ n膬ng sinh l媒.

鈿峄憈 cho nhi峄乽 h峄 c啤 quan nh瓢: gan, th岷璶, ph峄昳, h峄 h么 h岷, ti锚u h贸a,鈥

鈿峄檛 s峄 nghi锚n c峄﹗ ch峄 ra r岷眓g, 膼么ng tr霉ng h岷 th岷 c贸 t谩c d峄g ph貌ng ch峄憂g ung th瓢.

鈿谩c d峄g ch峄憂g l茫o h贸a, l脿m 膽岷筽 da.

鈽 C谩ch d霉ng:

Ng脿y 1 g贸i, u峄憂g th瓢峄漬g xuy锚n 膽峄 c贸 t谩c d峄g hi峄噓 qu岷 h啤n

鉁 膼瓢峄 膽贸ng g贸i ti峄噉 l峄 膽峄 d峄 d脿ng mang theo b锚n m矛nh v脿 l脿 d岷g n瓢峄沜 d峄 d脿ng h岷 th峄 d瓢峄g ch岷 v脿o c啤 th峄. L脿 m贸n qu脿 sang tr峄峮g 膽峄 bi岷縰 t岷穘g ng瓢峄漣 th芒n y锚u trong gia 膽矛nh

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question