Skip to product information
1 of 14

Celine Beauty Myth

Dong Trung ha thao nguyen con Han Quoc

Dong Trung ha thao nguyen con Han Quoc

Regular price $150.00 USD
Regular price $170.00 USD Sale price $150.00 USD
Sale Sold out

馃摚馃摚馃摚馃摚馃摚

#膼脭NG_TR脵NG_H岷燺TH岷_H脌N_QU峄怌 馃悰.( nguy锚n con ) H脌NG D脌NH CHO VUA CH脷A NG脌Y X漂A T岷營 SAO ??????

馃憣 H峄檖 45g

T峄 45- 56 con

鈥 膼瓢峄 khai th谩c ngo脿i t峄 nhi锚n tr锚n n煤i cao, c农ng gi峄憂g nh瓢 s芒m t瓢啤i, 膽么ng tr霉ng h岷 th岷 HQ 膽岷穋 bi峄噒 t峄憈 v脿 c贸 nhi峄乽 c么ng d峄g 膽峄慽 v峄沬 s峄ヽ kho岷.

馃悰 膼么ng tr霉ng h岷 th岷 l脿 xu岷 ph谩t t峄 quan s谩t th峄眂 t岷 khi th岷 m霉a 膽么ng 岷 tr霉ng c峄 lo岷 b瓢峄沵 thu峄檆 chi Thitarodes Viette 膽i ng峄 膽么ng v脿 膽瓢峄 b脿o t峄 n岷 Ophiocordyceps sinensis k媒 sinh, v脿o m霉a h猫 b脿o t峄 n岷 m峄峜 ch峄搃 t峄 膽岷 岷 tr霉ng (nay 膽茫 th脿nh s芒u) nh么 l锚n kh峄廼 m岷穞 膽岷. V脿o m霉a 膽么ng th矛 nh矛n c岷穚 c谩 th峄 n脿y gi峄憂g con s芒u (c么n tr霉ng ), m霉a h猫 th矛 gi峄憂g th峄眂 v岷璽 (th岷 m峄檆) h啤n. V矛 m霉a 膽么ng l脿 岷 tr霉ng, m霉a h猫 l岷 th岷 m峄檆, m霉a 膽么ng l脿 膽峄檔g v岷璽, m霉a h猫 l脿 th峄眂 v岷璽 n锚n g峄峣 l脿 膽么ng tr霉ng h岷 th岷.

www.celinebeautymyths.com

馃悰 膼么ng tr霉ng h岷 th岷 l脿 th脿nh ph岷 膽岷 th峄眂 v岷璽 qu媒 hi岷縨, g峄搈 nhi峄乽 vitamin nh瓢: A, B1, B2, B12, C, D, E, K鈥; C谩c nguy锚n t峄 vi l瓢峄g: Ca, Fe, Zn, Mn, Cu, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 Selen. R岷 铆t v岷璽 ch岷 tr锚n tr谩i 膽岷 c贸 ch峄゛ Selen. Selen 膽瓢峄 bi岷縯 nh瓢 m峄檛 ch岷 c贸 kh岷 n膬ng t膬ng c瓢峄漬g h峄 mi峄卬 d峄媍h.

馃悰 膼么ng tr霉ng h岷 th岷 l脿 m峄檛 v峄 thu峄慶 b峄搃 b峄 h岷縯 s峄ヽ qu媒 gi谩, v么 c霉ng t峄憈 v峄沬 c谩c b峄噉h r峄慽 lo岷 t_矛_n_h_ d_峄c, th岷璶 h瓢, l_I_峄嘷t_ d_瓢_啤_n_g, d_i_ t_i_n_h, 膽au l瓢ng m峄廼 g峄慽, th岷璶 膽峄乽 h瓢 v脿 c贸 t谩c d峄g t峄憈 膽峄慽 v峄沬 tr岷 em ch岷璵 l峄沶, b矛nh 峄昻 芒m d瓢啤ng, ng膬n ng峄玜 l茫o h贸a, ch峄痑 thi岷縰 m谩u suy nh瓢峄, vi锚m gan B. G岷 膽芒y m峄檛 s峄 nghi锚n c峄﹗ hi峄噉 膽岷 cho bi岷縯 膼么ng tr霉ng h岷 th岷 c贸 t谩c d峄g t膬ng c瓢峄漬g c么ng n膬ng c峄 tuy岷縩 th瓢峄g th岷璶, c岷 thi峄噉 ch峄ヽ n膬ng th岷璶, n芒ng cao n膬ng l峄眂 mi峄卬 d峄媍h, kh谩ng khu岷﹏, kh谩ng virut, ch峄憂g ung th瓢 v脿 ph贸ng x岷

www.celinebeautymyths.com

馃憠馃憠馃憠 C谩ch d霉ng:

- Ng芒m r瓢峄: ng芒m v峄沬 r瓢峄 t峄 40-45 膽峄 kho岷g 1 th谩ng r峄搃 u峄憂g m峄梚 ng脿y tr瓢峄沜 khi 膽i ng峄 30 ph煤t

- H茫m tr脿 u峄憂g h岷眓g ng脿y: c贸 th峄 膽峄 nguy锚n con or nghi峄乶 ra pha n瓢峄沜 u峄憂g

H岷 t谩o 膽峄 h岷 sen, canh g脿... 膬n 1 th谩ng 2-3 l岷

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question