Skip to product information
1 of 4

Celine Beauty Myth

Dr.Smart Gold Foil mask hop 10 mieng

Dr.Smart Gold Foil mask hop 10 mieng

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out
M岷穞 N岷 V脿ng N芒ng C啤 Tr岷 Ho谩 Da Dr.Smart Gold Foil Mask 25 ML馃尭馃尭馃尭


馃挜M岷穞 N岷 V脿ng N芒ng C啤 Tr岷 Ho谩 Da Dr.Smart Gold Foil Mask 25 ML l脿 s岷 ph岷﹎ c峄 th瓢啤ng hi峄噓 Dr Smart l脿 m峄檛 lo岷 m岷穞 n岷 c峄 th瓢啤ng hi峄噓 Sence of Care H脿n Qu峄慶, thu峄檆 t岷璸 膽o脿n Rain Bow.

M岷穞 n岷 Dr Smart l脿 lo岷 m岷穞 n岷 ph峄 bi岷縩 t岷 cac n峄﹐c Ch芒u 脕 , l脿 ng瓢峄漣 h霉ng trong c么ng cu峄檆 c岷 岷﹎, 膽em l岷 n膬ng l瓢峄g, tr岷 h贸a l脿n da c贸 k岷縯 c岷 v么 c霉ng m峄弉g nh岷, 膽岷痯 l锚n m岷穞 kh么ng h峄 g芒y c岷 gi谩c b铆 da.

Ch岷 li峄噓 100% cotton v峄玜 v岷穘 v峄沬 khu么n m岷穞 c贸 kh岷 n膬ng l脿m d峄媢 da v脿 th瓢 gi茫n, 膽峄搉g th峄漣 kh贸a 岷﹎ hi峄噓 qu岷 膽峄 c谩c d瓢峄g ch岷 kh么ng b峄 bay h啤i.馃挴馃挴馃挴

www.celinebeautymyths.com

馃尦馃尦馃尦C么ng D峄g :

- C贸 kh岷 n膬ng thanh t岷﹜ nh岷 nh脿ng

- Lo岷 b峄 t岷 b脿o da ch岷縯, l峄沺 da s峄玭g kh么 s岷, x峄塶 m脿u

- Gi煤p l脿n da th锚m m峄乵 m瓢峄 v脿 tr岷痭g s谩ng.馃暟锔忦煏帮笍H瓢峄沶g D岷玭 S峄 D峄g :

- R峄璦 m岷穞 v峄沬 n瓢峄沜 s岷h v脿 s峄痑 r峄璦 m岷穞 ph霉 h峄. C贸 th峄 x么ng h啤i 膽峄 l岷 s岷h b峄 b岷﹏ v脿 c谩c ch岷 b茫 nh峄漬 b谩m s芒u trong l峄 ch芒n l么ng.

- 膼岷痯 m岷穞 n岷 l锚n da theo h矛nh v貌ng tr貌n, ngh峄 ng啤i th瓢 gi茫n trong v貌ng 1锔忊儯5锔忊儯-2锔忊儯0锔忊儯 ph煤t 膽峄 c谩c d瓢峄g ch岷 th岷﹎ th岷 v脿o da.

- L峄檛 nh岷 mi岷縩g m岷穞 n岷 ra sau 膽贸 r峄璦 m岷穞 s岷h v峄沬 n瓢峄沜. D霉ng tay v峄 nh岷 2 b锚n m谩 膽峄 c岷 nh岷璶 da b岷 膽瓢峄 th瓢 gi茫n v脿 tr岷痭g h啤n sau l岷 s峄 d峄g
www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question