Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Etoile de l ange nuoc hoa vung kin

Etoile de l ange nuoc hoa vung kin

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out
Scent

饾懍饾挄饾拹饾拪饾拲饾拞 饾懌饾拞 饾懗饾懆饾拸饾拡饾拞 N瓢峄沜 hoa v霉ng k铆n d脿nh cho ph谩i 膽岷筽 鉂も潳鉂

馃憠 Em n脿y 7ml nh瓢ng x脿i c峄眂 l芒u lu么n 1 chai m矛nh x脿i 膽瓢峄 t岷 6 th谩ng l岷璶 n锚n t铆nh ra kh么ng h峄 m岷痗 lu么n nha.

X脿i em n脿y l脿 m锚 l岷痬 nha ch峄 em, kh么ng tin th矛 th峄 x脿i nha b铆 quy岷縯 c峄 nh峄痭g c么 n脿ng quy岷縩 r农, 岷籱 膽瓢峄 review ng岷璸 tr脿ng tr锚n c谩c tr锚n web l脿m 膽岷筽 c峄 H脿n lu么n.

馃憠 N瓢峄沜 hoa v霉ng k铆n Etoile l脿 n瓢峄沜 hoa d霉ng 峄 v霉ngk铆n ph峄 n峄, gi煤p gi峄 cho s岷h s岷 v脿 c芒n b岷眓g 膽峄 pH, lo岷 b峄 m霉i h么i v脿 mang l岷 c岷 gi谩c s岷g kho谩i.

馃憠 膼峄搉g th峄漣, s岷 ph岷﹎ gi煤p kh谩ng khu岷﹏ v脿 c芒n b岷眓g 膽峄 pH cho v霉ng da nh岷 c岷 nh岷.

馃憠 Kh么ng ch峄゛ c谩c lo岷 h瓢啤ng li峄噓 g芒y h岷 cho da.

馃憠 Ng膬n ng峄玜 vi锚m 芒m 膽岷

馃憠 Gi岷 vi khu岷﹏ c贸 h岷zzz

C谩ch d霉ng :

+ C谩ch 1: M峄梚 ng脿y b岷 nh峄 1 gi峄峵 v脿o qu岷 l贸t s岷 gi煤p h煤t 膽i c谩c m霉i kh贸 ch峄媢 v脿 lan t峄廰 h瓢啤ng th啤m d峄 ch峄媢 m峄檛 c谩ch nhanh ch贸ng.

+ C谩ch 2: B岷 c贸 th峄 nh峄 3 鈥 4 gi峄峵 v脿o b峄搉 t岷痬 khi t岷痬 b峄搉, 膽i峄乽 n脿y s岷 mang l岷 cho b岷 c岷 gi谩c th瓢 th谩i khi t岷痬 b峄焛 m霉i h瓢啤ng d峄 ch峄媢 c峄 n瓢峄沜 hoa v霉ng k铆n lan t峄廰.

+ C谩ch 3: S峄 d峄g trong th峄漣 k峄 kinh nguy峄噒 b岷眓g c谩ch cho 1-2 gi峄峵 v脿o b膬ng v峄 sinh, 膽i峄乽 n脿y s岷 gi煤p kh峄 m霉i kh贸 ch峄媢 v脿 c芒n b岷眓g 膽峄 PH.

+ C谩ch 4: Nh峄 1 鈥 2 gi峄峵 l锚n qu岷 l贸t, c峄 tay, c峄 v脿 g谩y s岷 gi煤p b岷 t峄廰 h瓢啤ng th啤m quy岷縩 r农

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question