Skip to product information
1 of 3

Celine Beauty Myth

Gcell W1 hong vung kin (5ml)

Gcell W1 hong vung kin (5ml)

Regular price $39.00 USD
Regular price Sale price $39.00 USD
Sale Sold out
鉂o笍鉂o笍鉂o笍TR峄 TH脗M - L脌M H峄扤G 鈥淐脭 B脡鈥 NHANH V脌 HI峄哢 QU岷

馃尭T芒n trang cho 鈥渃么 b茅鈥 l脿 nhu c岷 c峄 r岷 nhi峄乽 ch峄 em ph峄 n峄 hi峄噉 nay. C贸 th峄 n贸i "c么 b茅" s岷玬 m脿u, th芒m s岷 khi岷縩 cho nhi峄乽 ch峄 em m岷 t峄 tin trong m峄峣 "cu峄檆 y锚u". Th岷璵 ch铆 n贸 c貌n khi岷縩 cho quan h峄 v峄 ch峄搉g r啤i v脿o c膬ng th岷硁g v脿 b岷 t岷痗.
V岷瓂 l脿m th岷 n脿o 膽峄 c岷 thi峄噉 c么 b茅 tr峄 n锚n h峄搉g h脿o v脿 s谩ng m峄媙?
馃尭KEM L脌M H峄扤G 鈥 TR峄 TH脗M BIKINI XXVIRGIN W1 - S岷 gi煤p b岷 l岷 l岷 s峄 t峄 tin v脿 h岷 d岷玭 v峄沬 ng瓢峄漣 岷.
鈽橈笍S峄 d峄g t岷 nh脿, 膽啤n gi岷, ti峄噉 d峄g
鈽橈笍Ch峄 c岷 s峄 d峄g kem b么i m脿 kh么ng c岷 chi ph铆 peel t峄憂 k茅m nh瓢 tr瓢峄沜 膽芒y
鈽橈笍L脿m s谩ng h峄搉g c么 b茅 m峄檛 c谩ch t峄 nhi锚n
鈽橈笍Kh么ng g芒y 膽au r谩t, 膽岷 b岷 b岷璽 tone ch峄 sau 7 ng脿y
鈽橈笍膼岷穋 bi峄噒 kh么ng ki锚ng t岷痬 r峄璦, quan h峄
鈽橈笍M霉i h瓢啤ng d峄媢 d脿ng, t岷 c岷 gi谩c d峄 ch峄媢 v脿 th铆ch th煤 cho ng瓢峄漣 s峄 d峄g.
鈽橈笍S岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 c谩c th脿nh ph岷 t峄 nhi锚n n锚n r岷 l脿nh t铆nh v脿 an to脿n cho m峄峣 lo岷 da.
#xxvirginw1
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question