Skip to product information
1 of 10

Celine Beauty Myth

Gel dac tri mo hoi nach Wakigard Japan

Gel dac tri mo hoi nach Wakigard Japan

Regular price $28.00 USD
Regular price Sale price $28.00 USD
Sale Sold out
GEL 膼岷禖 TR峄 H脭I N脕CH C峄 NH岷琓 馃嚡馃嚨馃嚡馃嚨馃嚡馃嚨

Gel 膽岷穋 tr峄 h么i n谩ch Kobayashi Wakigard c峄 Nh岷璽 tu媒p 50ml - B谩n ch岷 s峄 m峄檛 hi峄噉 nay

鉁 Gel 膽岷穋 tr峄 h么i n谩ch Kobayashi c贸 hi峄噓 qu岷 3-5 ng脿y, gi煤p ng膬n ng峄玜 m峄 h么i, 膽岷穋 tr峄 vi khu岷﹏ g芒y m霉i c啤 th峄, kh么ng g芒y v脿ng 谩o.

鉁 S岷 ph岷﹎ cao c岷 t岷 Nh岷璽 B岷 c峄 h茫ng d瓢峄 Kobayashi 膽茫 nh岷璶 膽瓢峄 nhi峄乽 review t铆ch c峄眂.

Gi峄沬 thi峄噓 gel 膽岷穋 tr峄 h么i n谩ch c峄 Nh岷璽:

Th峄漣 ti岷縯 n岷痭g n贸ng oi b峄ヽ, 膽么i khi kh么ng v岷璶 膽峄檔g th峄 thao, ch峄 膽i ngo脿i 膽瓢峄漬g c农ng 膽茫 膽峄 m峄 h么i v脿 kh贸 ch峄媢 峄 v霉ng n谩ch.

N岷縰 nh瓢 b岷:

鈽 Ch瓢a t矛m 膽瓢峄 1 lo岷 l膬n n谩ch th峄眂 s峄 瓢ng 媒

鈽 S峄 d峄g l膬n v岷玭 ra m峄 h么i, c贸 m霉i c啤 th峄

鈽 V脿ng 谩o, th芒m n谩ch

鈽 V霉ng n谩ch qu谩 nh岷 c岷, d峄 k铆ch 峄﹏g

鈽 Ho岷穋 b岷 膽am m锚 th峄 thao, l脿m vi峄嘽 trong m么i tr瓢峄漬g nhi峄噒 膽峄 cao

=>> Th矛 h茫y th峄 1 l岷 d霉ng Gel 膽岷穋 tr峄 h么i n谩ch Kobayashi Nh岷璽, si锚u ph岷﹎ HOT t岷 n峄檌 膽峄媋.

- Gel 膽岷穋 tr峄 h么i n谩ch Kobayashi 膽i峄乽 ch岷 v峄沬 c么ng th峄ヽ 膽岷穋 bi峄噒, gi煤p gi岷 ti岷縯 m峄 h么i v霉ng n谩ch, 膽岷穋 tr峄 h么i n谩ch l芒u n膬m. 膼峄搉g th峄漣, lo岷 b峄 c谩c v岷 膽峄 r岷痗 r峄慽 nh瓢 th芒m n谩ch, v脿ng 谩o. Hi峄噓 qu岷 duy tr矛 3-5 ng脿y, v么 c霉ng tuy峄噒 v峄漣.

C么ng d峄g c峄 gel 膽岷穋 tr峄 h么i n谩ch Kobayashi Nh岷璽:

鉁 Thu峄慶 膽岷穋 tr峄 h么i n谩ch Kobayashi c峄 Nh岷璽 gi煤p l脿m gi岷 ti岷縯 m峄 h么i, cho v霉ng d瓢峄沬 c谩nh tay kh么 r谩o

鉁 Ng膬n ch岷穘 s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 vi khu岷﹏ g芒y m霉i c啤 th峄, 膽岷穋 tr峄 h么i n谩ch cho nam gi峄沬 v脿 n峄 gi峄沬

鉁 Kh么ng g芒y c岷 gi谩c b岷縯 r铆t kh贸 ch峄媢, gel th岷 nhanh ch峄 sau v脿i gi芒y

鉁 Th脿nh ph岷 nh岷 d峄媢, m霉i th啤m nh岷 d峄媢, kh么ng g芒y k铆ch 峄﹏g t峄昻 th瓢啤ng v霉ng da nh岷 c岷.

鉁 Hi峄噓 qu岷 ng膬n m峄 h么i v脿 m霉i c啤 th峄 l锚n 膽岷縩 3-5 ng脿y, k峄 c岷 khi ch啤i th峄 thao ho岷穋 t岷痬,...

膼峄慽 t瓢峄g s峄 d峄g:

鉃 Ng瓢峄漣 l峄沶

鉃 Ng瓢峄漣 b峄 h么i n谩ch l芒u n膬m

鉃 C啤 膽峄媋 ra m峄 h么i 峄 n谩ch r岷 nhi峄乽, 岷﹎ 瓢峄泃 kh贸 ch峄媢

鉃 Ng瓢峄漣 膽am m锚 th峄 thao

鉃 Ng瓢峄漣 l脿m vi峄嘽 峄 ngo脿i tr峄漣 ho岷穋 m么i tr瓢峄漬g n贸ng b峄ヽ

鉃 Nam hay n峄 膽峄乽 d霉ng 膽瓢峄

C谩ch s峄 d峄g:

- B贸p nh岷 膽峄 l岷 1 l瓢峄g gel v峄玜 膽峄 thoa 膽峄乽 l锚n v霉ng n谩ch.

- N锚n s峄 d峄g sau khi t岷痬 s岷h. D霉ng l岷 sau 3-5 ng脿y.
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question