Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

HG02 Black Rouge waterglow Half n Half

HG02 Black Rouge waterglow Half n Half

Regular price $19.50 USD
Regular price Sale price $19.50 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

www.celinebeautymyths.com

HG02 Son Black Rouge 𝐇𝐚𝐥𝐟 𝐍 𝐇𝐚𝐥𝐟 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐓𝐢𝐧𝐭 💋

𝐇𝐚𝐥𝐟 𝐍 𝐇𝐚𝐥𝐟 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐓𝐢𝐧𝐭 |𝐆𝐥𝐨𝐰 & 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐥𝐞|

💧💋Xoá bỏ định kiến của son bóng xưa cũ:

❌ Bóng dầu

❌Khó chịu

❌Sến

❌Bết dínhCông thức giảm ½ trọng lượng + tăng ½ thành phần dưỡng ẩm, tạo độ căng mọng tuyệt vời ngay tức thì, làm môi đầy đặn rạng rỡ.

➡️ HG02 - Exciting Pink: Hồng tone lạnh

===========================

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question