Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Kem body collagen trang da chong nang Whisis

Kem body collagen trang da chong nang Whisis

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out

馃敟 饾悐饾悶饾惁 饾悆饾惍虥饾惃虥虄饾惂饾悹 饾悡饾惈饾悮虇虂饾惂饾悹 饾悂饾惃饾悵饾惒 饾悥饾悺饾悽饾惉饾悽饾惉 饾悑饾惃饾惌饾悽饾惃饾惂 饾悋饾悮虁饾惂 饾悙饾惍饾惃虃虂饾悳 饾悞饾悘饾悈饾煋饾煄+ 饾悘饾悁++++馃敟

www.celinebeautymyths.com

馃搶Em n脿y 膽ang hot b锚n H脿n mn 岷○煒

膼岷 ti锚u chu岷﹏ #GMP ISO_9001 v脿 mua b岷 hi峄僲 Samsung v脿 膽瓢峄 b谩n 峄 c谩c hi峄噓 thu峄慶 l峄沶 t岷 H脿n Qu峄慶 岷

KEM BODY CH峄怤G N岷甆G WHISIS Lotion Collagen D瓢峄g Tr岷痭g - Ch峄憂g N岷痭g Body Cao C岷

馃挜Ch峄 s峄 ch峄憂g n岷痭g: UV Protection SPF50+ PA++++ (Tr岷痭g da, n芒ng c啤, ch峄憂g n岷痭g, ch峄憂g l茫o ho谩, l脿m m峄 v岷縯 nh膬n, d瓢峄g 岷﹎)

馃挜Kem Lotion cung c岷 Collagen d瓢峄g th峄 gi煤p n芒ng toner da, d瓢峄g tr岷痭g nhanh v么 c霉ng hi峄噓 qu岷 cao c岷 ch峄゛ Titanium Dioxide l脿 th脿nh ph岷 ch峄憂g tia c峄眂 t铆m UVA/ UVB t岷 ra s岷 ph岷﹎ c贸 ch峄 s峄 ch峄憂g n岷痭g cao t峄沬 #SPF50+ #PA++++ k岷縯 h峄 v峄沬 nhi峄乽 th脿nh ph岷 nh瓢 Hydrolyzed Collagen, Niacinamide,Dimethicone, Sodium Hyaluronate ch峄憂g l茫o h贸a da, kh贸a 岷﹎, h岷 ch岷 t矛nh tr岷g t膬ng s岷痗 t峄 da, ch峄憂g oxy h贸a, n芒ng c啤 da, 膽i峄乽 ti岷縯 d岷 th峄玜, b茫 nh峄漬. Ngo脿i ra s岷 ph岷﹎ c貌n ch峄゛ tr脿m tr脿, tinh ch岷 hoa h峄搉g, b岷 h脿, o岷 h瓢啤ng, tinh d岷 c峄 l岷 膽脿, c煤c la m茫, kim c煤c vv.. 膽峄 cung c岷 dinh d瓢峄g cho da.

鉁 B岷璽 2 tone .

鉁匔h岷 kem m峄媙

鉁卼h岷﹎ th岷 nhanh

鉁卥h么ng g芒y b岷縯 d铆nh

鉁吥愥粰 ch峄憂g n瓢峄沜 cao gi煤p kem kh么ng tr么i ngay c岷 khi g岷穚 n瓢峄沜 ho岷 膽峄 m峄 h么i.

鉁匰岷 ph岷﹎ d霉ng cho to脿n th芒n, th铆ch h峄 m峄峣 lo岷 da.

C谩ch s峄 d峄g:

- Sau khi r峄璦 m岷穞 ho岷穋 t岷痬 v脿 l芒u kh么 ng瓢峄漣, l岷 m峄檛 l瓢峄g kem Body v峄玜 膽峄 thoa l锚n ph岷 c啤 th峄 mu峄憂 l脿m tr岷痭g, sau 膽贸 Massage th岷璽 nh岷 nh脿ng tr锚n body c峄 b岷 ho岷穋 b岷 k矛 khu v峄眂 n脿o mu峄憂 l脿m tr岷痭g theo chuy峄僴 膽峄檔g tr貌n 膽岷縩 khi kh么.

___________________________

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question