Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Kem bortox medipeel

Kem bortox medipeel

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

🤎🤎𝗞𝗲𝗺 𝗗𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 𝗖𝗮̆𝗻𝗴 𝗕𝗼́𝗻𝗴 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗟𝗮̃𝗼 𝗛𝗼𝗮́ 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗣𝗘𝗘𝗟 𝗕𝗢𝗥𝗧𝗢𝗫 𝗣𝗘𝗣𝗧𝗜𝗗𝗘 𝗖𝗥𝗘𝗔𝗠 𝗠𝗲𝗱𝗶-𝗣𝗲𝗲𝗹 𝗕𝗢𝗥-𝗧𝗢𝗫

Đỉnh lắm các ty ơiii mướt mượt lun ý , e này bên Hàn siu hot trong nội địa nhaaaa vì gia’ và chất lượng quá đỉnhhh😍

❤️𝗕𝗢𝗥-𝗧𝗢𝗫 là một dung dịch pha loãng có nguồn gốc từ độc tố của vi khuẩn Botulinum, làm tê liệt hoặc làm suy yếu hoạt động của các cơ là nguyên nhân tạo ra các nếp nhăn.

Công dụng

〽️ 𝘊𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘭𝘢̃𝘰 𝘩𝘰́𝘢 𝘥𝘢

〽️ 𝘛𝘳𝘦̉ 𝘩𝘰́𝘢 𝘥𝘢

〽️ 𝘉𝘦̂̀ 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘥𝘢 𝘴𝘢̆𝘯 𝘮𝘪̣𝘯, đ𝘦̂̀𝘶 𝘮𝘢̀𝘶

〽️ 𝘎𝘪𝘢̉𝘮 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘣𝘢̃ 𝘯𝘩𝘰̛̀𝘯 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘥𝘢

〽️ 𝘓𝘢̀𝘯 𝘥𝘢 𝘤𝘢̆𝘯𝘨 𝘣𝘰́𝘯𝘨, 𝘢̂̉𝘮 𝘮𝘶̛𝘰̛̣𝘵

〽️ 𝘎𝘪𝘢̉𝘮 𝘵𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘨𝘢̆𝘯 𝘯𝘨𝘶̛̀𝘢 𝘯𝘦̂́𝘱 𝘯𝘩𝘢̆𝘯

〽️ 𝘓𝘢̀𝘯 𝘥𝘢 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘪 𝘵𝘳𝘦̉, 𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘳𝘰̛̃

〽️ 𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘩𝘰̂̀𝘪 𝘵𝘰̂̉𝘯 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘴𝘢̂𝘶 𝘣𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question