Skip to product information
1 of 14

Celine Beauty Myth

Kem Coreana Orthia

Kem Coreana Orthia

Regular price $60.00 USD
Regular price Sale price $60.00 USD
Sale Sold out
馃挴 COREANA ch瓢a bao gi峄 l脿m ch煤ng ta th岷 v峄峮g. B峄焛 c峄 100 s岷 ph岷﹎ ra m岷痶 th矛 s岷 h岷縯 100 s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 峄g h峄 nhi峄噒 t矛nh. H岷 nh瓢 c峄 nh岷痗 膽岷縩 COREANA l脿 nh岷痗 膽岷縩 m峄 ph岷﹎ H脿n Qu峄慶 鈥 X峄﹏g danh l脿 h茫ng m峄 ph岷﹎ n峄檌 膽峄媋 h脿ng 膽岷 KOREA 馃馃馃

馃拹馃拹馃拹 COREANA ORTHIA Rose 24K Gold white Tone Up Cream SPF50+ / PA ++++ l脿 d貌ng kem d瓢峄g 膽a ch峄ヽ n膬ng 3 IN 1 : Ch峄憂g tia c峄眂 t铆m - L脿m tr岷痭g da - C岷 thi峄噉 n岷縫 nh膬n.

KEM D漂峄燦G DA M岷禩 膼A CH峄– N膫NG CHO L脌N DA S脕NG 膼岷窹 KH脭NG T脤 V岷綯

Th岷璽 tuy峄噒 v峄漣 n岷縰 b岷 s峄 h峄痷 m峄檛 khu么n m岷穞 xinh 膽岷筽. Nh瓢ng h茫y c岷﹏ th岷璶! Th峄漣 gian s岷 l脿m c谩c v岷縯 th芒m n谩m, n岷縫 nh膬n c贸 th峄 xu岷 hi峄噉 b岷 k矛 l煤c n脿o. V矛 v岷瓂 膽峄玭g ng瓢ng l脿m 膽岷筽 l脿n da c峄 b岷 m峄梚 ng脿y v峄沬 kem d瓢峄g da m岷穞 膽a ch峄ヽ n膬ng ORTHIA Rose 24K Gold white Tone Up Cream SPF50+ / PA ++++

馃拹馃拹馃拹 Kem d瓢峄g da COREANA ORTHIA s岷 gi煤p b岷 g矛n gi峄 n茅t thanh xu芒n tr锚n khu么n m岷穞!
膼岷穋 t铆nh v脿 c么ng d峄g c峄 kem d瓢峄g da m岷穞 膽a ch峄ヽ n膬ng COREANA ORTHIA

馃拹馃拹馃拹 Kh么ng gi峄憂g nh瓢 da 峄 v霉ng c啤 th峄 kh谩c, da m岷穞 c峄眂 k矛 nh岷 c岷. B锚n c岷h 膽贸 da m岷穞 c农ng th瓢峄漬g xuy锚n ti岷縫 x煤c tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 m么i tr瓢峄漬g n锚n r岷 d峄 b峄 t峄昻 th瓢啤ng. B峄焛 v岷瓂 m脿 b岷 n锚n ch膬m s贸c v脿 d瓢峄g da h脿ng ng脿y.
S岷 ph岷﹎ ORTHIA Rose 24K Gold white Tone Up Cream SPF50+ / PA ++++ - Kem d瓢峄g da m岷穞 膽a ch峄ヽ n膬ng c峄 COREANA s岷 h峄 tr峄 b岷 ch膬m s贸c cho l脿n da kh峄廵 m岷h v脿 xinh 膽岷筽 nh岷 v脿 膽瓢峄 s峄 d峄g ph霉 h峄 v峄沬 m峄峣 lo岷 da. 膼岷穋 bi峄噒 l脿 l脿n da nh岷 c岷. V峄沬 c谩c th脿nh ph岷 t峄 nhi锚n gi脿u d瓢峄g ch岷 v脿 kh么ng g芒y k铆ch 峄﹏g cho da, kem d瓢峄g 膽a ch峄ヽ n膬ng COREANA s岷 mang l岷 cho b岷 c岷 gi谩c tho岷 m谩i nh岷 khi s峄 d峄g.

鈽 鈽锔忊榾锔 Kh么ng ch峄 c贸 t谩c d峄g chuy锚n bi峄噒 nh瓢 d瓢峄g tr岷痭g ho岷穋 tr峄 n谩m, kem d瓢峄g 膽a ch峄ヽ n膬ng ch膬m s贸c to脿n di峄噉 cho l脿n da c峄 b岷.

鈥 Tinh ch岷 l脿m tr岷痭g Koelcia 24K Gold whitening th岷 s芒u v脿o da l脿m m峄 c谩c v岷縯 n谩m, t脿n nhang, 膽峄憁 n芒u nu么i d瓢峄g l脿n da t峄 s芒u b锚n trong, t谩i t岷 t岷 b脿o da m峄沬.

鈥 Cung c岷 膽峄 岷﹎ cho da, c岷 thi峄噉 t矛nh tr岷g da kh么, n岷縫 nh膬n ho脿n to脿n bi岷縩 m岷 sau m峄檛 th峄漣 gian s峄 d峄g, gi煤p t膬ng 膽峄 膽脿n h峄搃 c峄 da.

鈥 Ng膬n ng峄玜 qu谩 tr矛nh l茫o h贸a, l峄 ch芒n l么ng 膽瓢峄 se kh铆t, gi煤p da lu么n 膽瓢峄 s膬n ch岷痗.

鈥 Nu么i d瓢峄g da tr岷痭g h峄搉g, t峄 nhi锚n, s谩ng m峄媙 r岷g ng峄漣.

鈥 V峄沬 ch峄 s峄 ch峄憂g n岷痭g cao SPF50+ / PA ++++ Ng膬n ch岷穘 s峄 岷h h瓢峄焠g c峄 谩nh n岷痭g m岷穞 tr峄漣, tia c峄眂 t铆m, tia UVA - UVB g芒y h岷 cho da.
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question