Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Kem dac tri nam tan nhang Melaban

Kem dac tri nam tan nhang Melaban

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

www.celinebeautymyths.com

XỜI!!! Em đố nám nào chịu được em này luôn các nàng ạ 🤣 Cuốn gói sạch sẽ luôn mới ghê chứ ạ. Ừ thì Xác định thời gian đầu da sẽ 𝑐𝑜́ 𝑏𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜́𝑐, khô hơn nhưng đừng lo ah, chỉ cần chúng ta dưỡng ẩm chống nắng thật tốt và chờ đón điều kì diệu. Hiệu quả 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑛𝑎́𝑚 đem lại hơn bất kì dòng nào khác 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑠𝑎𝑢 3-5 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛..

www.celinebeautymyths.com

👍Tính năng ưu việt của 𝑘𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑛𝑎́𝑚 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̂𝑢

+ 𝐿𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑛𝑎́𝑚 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑔𝑜̂́𝑐.

+ Giúp 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑡𝑜̂́ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑠𝑎̣𝑚 𝑛𝑎́𝑚, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑑𝑎 𝑏𝑖̣ 𝑛𝑎́𝑚.

+ 𝑁𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑎́𝑚.

+ 𝑁𝑔𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛 𝑡𝑎́𝑐 ℎ𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑖𝑎 𝑡𝑢̛̉ 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎.

+ 𝑁𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑜𝑥𝑦 ℎ𝑜́𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̂́𝑐 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜, đ𝑎̂̉𝑦 𝑙𝑢̀𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑙𝑎̃𝑜 ℎ𝑜́𝑎.

+ 𝑇𝑎́𝑖 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡𝑒̂́ 𝑏𝑎̀𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖, giúp cải thiện làn da trắng hồng tự nhiên và căng mịn rạng rỡ theo năm tháng.

𝐊𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐧𝐚́𝐦 kết quả của 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢 dài hạn và chuyên sâu của các chuyên gia sắc đẹp 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑜̣̂ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖. Các nàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng nha 😘

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question