Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Kem duong am Forencos xanh

Kem duong am Forencos xanh

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out
馃挦H茫ng Forencos tung si锚u ph岷﹎ m峄沬
M岷玼 xanh c岷 n瓢峄沜 , forencos ra 膽峄漣 h啤n 30 n膬m t岷 H脿n th脿nh c么ng v峄沬 nhi峄乽 s岷 ph岷﹎ 膽岷 danh hi峄噓 膽i峄僴 h矛nh nh瓢 kem t铆m, nay h茫ng ra m岷痶 kem m脿u xanh t谩c d峄g c岷 n瓢峄沜 g岷 3 l岷 kem d瓢峄g bt!

D脿nh cho m峄峣 lo岷 da nh岷 da da kh么, da 膽峄 qu谩 nhi峄乽 d岷 da m岷 n瓢峄沜 k c膬ng b贸ng c峄眂 k峄 n锚n tr岷 nghi峄噈!

馃挦Kem d瓢峄g 岷﹎ v脿 m岷穞 n岷 ng峄 lu么n n锚n l脿 b瓢峄沜 cu峄慽 c霉ng ph岷 c贸 trong chu tr矛nh d瓢峄g da m峄梚 t峄慽 c峄 b岷. Th峄漣 膽i峄僲 khi b岷 ch矛m s芒u trong gi岷 ng峄, c农ng l脿 l煤c t峄玭g t岷 b脿o c峄 c啤 th峄 膽ang ph峄 h峄搃 sau m峄檛 ng脿y d脿i, l脿n da theo 膽贸 m脿 膽瓢峄 nu么i d瓢峄g m岷h m岷 h啤n th峄漣 膽i峄僲 ban ng脿y. 鈴

馃挙V矛 v岷瓂, n岷縰 b岷 kh谩t khao c贸 l脿n da kh么ng nh膬n, tr岷痭g s谩ng, m峄峮g n瓢峄沜 th矛 ph岷 膽岷穋 bi峄噒 ch煤 媒 膽岷縩 b瓢峄沜 鈥渃ho da 膬n tr瓢峄沜 khi ng峄р 馃挙

Kem d瓢峄g 岷﹎ l脿m tr岷痭g v脿 m岷穞 n岷 ng峄 Song Joong Ki t岷 m峄檛 l峄沺 m脿ng gel m谩t l岷h l脿m m岷穞 n岷 ng峄 c芒n b岷眓g 膽峄 岷﹎ cho da c膬ng m峄媙, 膽峄搉g th峄漣 c贸 ch峄ヽ n膬ng ch峄憂g nh膬n v脿 l脿m tr岷痭g.

馃寑K岷縯 c岷 kem d岷g gel, th岷 nhanh, kh么ng nh峄漬 d铆nh. Th铆ch h峄 cho c岷 da h峄梟 h峄 v脿 da d岷, da nh岷 c岷.馃寑

馃尶Th脿nh ph岷: Argan, chi岷縯 xu岷 hoa c煤c, witch hazel, tinh ch岷 rau m谩 v脿 c谩c th脿nh ph岷 thi锚n nhi锚n kh么ng ch峄゛ th脿nh ph岷 h贸a h峄峜 kh谩c.

馃挦鉂 AQUA CONNECTION CREAM 鉂勷煉
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question