Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Kem duong mat (eye) Orthia perfect collagen tang 6 lo tinh chat

Kem duong mat (eye) Orthia perfect collagen tang 6 lo tinh chat

Regular price $33.00 USD
Regular price Sale price $33.00 USD
Sale Sold out

Phi锚n b岷 膽岷穋 bi峄噒 t岷穘g k猫m t岷穘g k猫m 6 l峄 tinh ch岷 t谩i sinh ph峄 h峄搃 28days

Kem M岷痶 Coreana Orthia Perfect Collagen TM 28days Intensive Ampoule Eye Cream 30ml

馃憠Kem m岷痶 d岷g 峄憂g v峄沬 th脿nh ph岷 adenosin ch峄憂g nh膬n.

馃憠K铆ch th铆ch v脿 l脿m m峄乵 da m岷痶.

馃憠Ng膬n ch岷穘 s峄 h矛nh th脿nh c峄 s岷痗 t峄 melanin.

M峄檛 lo岷 kem m岷痶 d岷g 峄憂g v峄沬 th脿nh ph岷 adenosin ch峄憂g nh膬n, collagen th峄 ph芒n v脿 elastin th峄 ph芒n

K铆ch th铆ch v脿 l脿m m峄乵 da m岷痶. Betaine l脿 axit amin t峄 nhi锚n t膬ng c瓢峄漬g 膽峄 岷﹎ t峄 s芒u b锚n trong da.

Morinda citrifolia fruit extract, morus alba stem extract th岷 d瓢峄 qu媒 hi岷縨 c贸 hi峄噓 qu岷 m岷h trong vi峄嘽 ng膬n ch岷穘 Melanin (l脿m 膽en da), 膽瓢峄 ch峄﹏g minh c贸 hi峄噓 qu岷 tuy峄噒 v峄沬 trong l脿m tr岷痭g da v脿 gi峄 岷﹎, c农ng xu岷 ph谩t t峄 nguy锚n l媒 c啤 b岷 l脿 ng膬n ch岷穘 s峄 h矛nh th脿nh c峄 s岷痗 t峄 melanin. C贸 ch峄゛ ch岷 ch峄憂g oxy h贸a gi煤p ng膬n ng峄玜 h矛nh th脿nh n岷縫 nh膬n, ch峄憂g th芒m m岷痶 ,gi煤p da m峄媙 m脿ng, t瓢啤i tr岷.

Portulaca Oleracea c贸 t谩c d峄g l脿m d峄媢, b岷 v峄 v脿 l脿m gi岷 k铆ch 峄﹏g tuy峄噒 v峄漣 cho v霉ng da quanh m岷痶.

Sau b瓢峄沜 toner, nh岷 nh脿ng thoa quanh 膽瓢峄漬g vi峄乶 m岷痶 b岷眓g ng贸n tay v脿 nh岷 nh脿ng v峄 nh岷 v脿o da 膽峄 t膬ng c瓢峄漬g s峄 h岷 th峄.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question