Skip to product information
1 of 6

Celine Beauty Myth

Kem nen hong sam BB cream My Gold

Kem nen hong sam BB cream My Gold

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out

Kem n峄乶 BB Cream H峄搉g S芒m 膼峄 My Gold SPF45 PA++ 40ml

Dung t铆ch: 50ml

Xu岷 x峄: H脿n Qu峄慶

Ph霉 h峄 v峄沬: M峄峣 lo岷 da

BB cream Korea Red Ginseng 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 h峄搉g s芒m c峄 H脿n Qu峄慶, c贸 t谩c d峄g d瓢峄g da, che khuy岷縯 膽i峄僲, l脿 b瓢峄沜 trang 膽i峄僲 c峄眂 k峄 ti峄噉 l峄 m脿 kh么ng c岷 ph岷 ph峄 m脿 v岷玭 m峄媙 m脿ng, tr岷痭g s谩ng. 膼芒y l脿 d貌ng kem trang 膽i峄僲 膽ang r岷 膽瓢峄 瓢a chu峄檔g t岷 H脿n Qu峄慶 v脿 c谩c n瓢峄沜 Ch芒u 脕.

Kem l贸t n峄乶 BB Cream H峄搉g S芒m 膽峄 My Gold kh么ng ch峄 l峄檔g l岷珁 sang tr峄峮g 峄 ki峄僽 d谩ng 膽岷穋 tr瓢ng, nh峄痭g th脿nh ph岷 c峄 BB Cream 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 H峄搉g S芒m c贸 t谩c d峄g che gi岷 c谩c khuy岷縯 膽i峄僲, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 l脿m m峄 v岷縯 th芒m, n谩m tr锚n da ch峄 v峄沬 m峄檛 l峄沺 m峄弉g.

Ngo脿i ra Kem l贸t n峄乶 BB Cream H峄搉g S芒m 膽峄 My gold ch峄憂g tia UV, ng膬n ch岷穘 c谩c t谩c nh芒n x岷 t峄 m峄檌 tr瓢峄漬g nh瓢 khi ti岷縫 x煤c v峄沬 n岷痭g, gi贸, b峄, s岷 ph岷﹎ c貌n c贸 t谩c d峄g nu么i d瓢峄g da, gi煤p da m峄媙 m脿ng v脿 c膬ng s谩ng h啤n sau th峄漣 gian d脿i s峄 d峄g.

V峄沬 s岷 ph岷﹎ Kem l贸t n峄乶 BB Cream H峄搉g S芒m 膽峄 My gold n脿y, b岷 g谩i ch煤ng m矛nh s岷 ti岷縯 ki峄噈 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 th峄漣 gian cho vi峄嘽 make-up, s岷 kh么ng c岷 kem l贸t, kem che khuy岷縯 膽i峄僲 hay ph岷 ph峄 n峄痑.

T岷 c岷 ch峄 m峄檛 l岷, tr么ng b岷 s岷 th岷璽 xinh t瓢啤i cho ng脿y m峄沬 th岷璽 n膬ng 膽峄檔g. S岷 ph岷﹎ n脿y r岷 th铆ch h峄 v峄沬 nh峄痭g n脿ng c岷 trang 膽i峄僲 nh岷 nh脿ng, 膽岷筽 t峄 nhi锚n m脿 kh么ng c岷 m岷 h脿ng ti岷縩g 膽峄搉g h峄 膽峄 鈥渕ake up鈥. C貌n ch峄 g矛 n峄痑 m脿 kh么ng s峄 h峄痷 cho m矛nh m峄檛 鈥渆m鈥 BB kem H峄搉g S芒m.

H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g:

鈥 Sau c谩c b瓢峄沜 ch膬m s贸c da, l岷 m峄檛 l瓢峄g v峄玜 膽峄 BB Cream ch岷 膽峄乽 v霉ng tr谩n, m谩, c岷眒, m农i, sau 膽贸 d霉ng bong m煤t t谩n 膽峄乽 kh岷痯 to脿n m岷穞.

鈥 膼峄 che c谩c khuy岷縯 膽i峄僲, l岷 th锚m m峄檛 l瓢峄g nh峄 BB Cream ch岷 l锚n v霉ng da c贸 khuy岷縯 膽i峄僲, d霉ng bong m煤t d岷璵 nh岷.

鈥 Sau khi d霉ng Kem l贸t n峄乶 BB Cream H峄搉g S芒m 膽峄 My gold , n锚n ph峄 qua m峄檛 l峄沺 ph岷 ph峄 膽峄 t岷 l峄沺 n峄乶 kh么 tho谩ng m峄媙 m脿ng v脿 r岷g r峄 su峄憈 c岷 ng脿y.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question