Skip to product information
1 of 12

Celine Beauty Myths

Kem trị nám Nadomi

Kem trị nám Nadomi

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

💥💥𝗞𝗲𝗺 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗻𝗮́𝗺 𝗡𝗮𝗱𝗼𝗺𝗶.

==>>chuyên trị các tình trạng da mặt không đều màu như sạm da, nám da, tàn nhang, da đồi mồi (thường gặp ở người có tuổi) và các vấn đề liên quan đến sự tăng cường sắc tố melanin trên những vùng da không mong muốn.

❗️𝚇𝚘́𝚊 𝚋𝚘̉ 𝚗𝚊́𝚖 𝚌𝚞̃, đ𝚊̀𝚘 𝚝𝚑𝚊̉𝚒 𝚟𝚎̂́𝚝 𝚗𝚊́𝚖 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚋𝚎̂̀ 𝚖𝚊̣̆𝚝 𝚍𝚊 ( 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚋𝚒̀)
❗️𝙽𝚐𝚊̆𝚗 𝚝𝚊̣𝚘 𝚗𝚊́𝚖 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚔𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚎̂́ 𝚜𝚊̉𝚗 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝙼𝚎𝚕𝚊𝚗𝚒𝚗 𝚘̛̉ 𝚕𝚘̛́𝚙 đ𝚊́𝚢 (𝚑𝚊̣ 𝚋𝚒̀)
❗️𝙳𝚘 đ𝚘́ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚋𝚘̉ 𝚟𝚎̂́𝚝 𝚗𝚊́𝚖 đ𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚘́, 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚘̀𝚗 𝚗𝚐𝚊̆𝚗 𝚌𝚑𝚊̣̆𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚟𝚎̂́𝚝 𝚗𝚊́𝚖 𝚖𝚘̛́𝚒, 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚝𝚛𝚒̣ 𝚗𝚊́𝚖 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚚𝚞𝚊̉.
❗️𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝙽𝚊𝚍𝚘𝚖𝚒 đ𝚎̂̀𝚞 đ𝚊̣̆𝚗, 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚛𝚊́𝚗𝚑 𝚗𝚊̆́𝚗𝚐 𝚝𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 đ𝚘̂́𝚒 𝚟𝚎̂́𝚝 𝚗𝚊́𝚖 𝚜𝚎̃ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚊̉𝚒 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 ,𝚖𝚘̛̀ 𝚍𝚊̂̀𝚗 đ𝚒 𝚜𝚊𝚞 𝟻-𝟽 𝚝𝚞𝚊̂̀𝚗. 𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚚𝚞𝚊̉ 𝚌𝚘̀𝚗 𝚙𝚑𝚞̣ 𝚝𝚑𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚟𝚊̀𝚘 𝚖𝚞̛́𝚌 đ𝚘̣̂ 𝚗𝚊́𝚖 𝚟𝚊̀ 𝚔𝚑𝚊̉ 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 đ𝚊́𝚙 𝚞̛́𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚘̛ 𝚝𝚑𝚎̂̉ đ𝚘̂́𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚑𝚞𝚘̂́𝚌.

#80g
#NaDoMi
#kem_nám_nadomi

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question