Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Banh trung chay Lava

Banh trung chay Lava

Regular price $70.00 USD
Regular price Sale price $70.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Những hộp bánh Lava trứng chảy đầu tiên của năm 2023 đã hạ cánh , năm nay hộp đẹp mê mẩn, cả 1 câu chuyện cổ tích thần tiên gói gọn trong hộp bánh thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp

Ng nhận hộp bánh cũng biết luôn nó ở cái tầm sang xịn mịn rồiii

🥮Cam kết hàng nội địa Hong Kong ,chuẩn từng xentimet bánh thơm ngậy mà k bị ngọt quá. Vị trứng muối mê mẩn luôn ý

Hộp 8 bánh kèm túi đi biếu tặng. quá đẹp luôn ý.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question