Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Lotion body kich trang HSR

Lotion body kich trang HSR

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out
KEM_BODY_K脥CH_TR岷甆G_HSR

馃挋 饾應饾懚虃饾懙饾懏 饾懌饾懠蹋饾懙饾懏 :
鉃 Nu么i d瓢峄g s芒u, t谩i t岷 t岷 b脿o, gi峄 膽峄 岷﹎ gi煤p da c膬ng v脿 m峄乵 m峄媙 n玫n n脿

鉃 L脿m 膽峄乽 m脿u da, xo谩 tan th芒m s岷, t膬ng s峄ヽ 膽峄 kh谩ng, thu nh峄 l峄 ch芒n l么ng

鉃 L脿n da kh么, t峄慽 m脿u, thi岷縰 s峄ヽ s峄憂g 膽瓢峄 nu么i d瓢峄g 膽峄 tr峄 l锚n tr岷痭g m峄媙, h峄搉g h脿o t峄 nhi锚n

鉃 L脿m da tr岷痭g s谩ng ngay t峄ヽ th矛, l峄沺 kem m峄弉g m峄媙 nh瓢 nhung th岷﹎ th岷 nhanh, kh么ng nh峄漬 r铆t, kh么ng tr么i khi g岷穚 n瓢峄沜.

S岷 xu岷 theo c么ng ngh峄 H脿n Qu峄慶.
馃挋 V峄沬 ch岷 kem tr岷痭g s峄痑 d岷籵 qu谩nh, th岷 v脿o da, apply l锚n da tr岷痭g_h峄搉g.

馃挋 L脌 S岷 PH岷∕ TUY峄員 膼峄怚 AN TO脌N - D脵NG CHO C岷 CHI EM MANG B岷
body_H.S.R h脿ng n峄檌 膽峄媋 h脿n qu峄慶 s脿i bao ch岷 l瓢峄g,bao 膽岷筽 ,tr岷痭g trong v貌ng 24 ti岷縩g

1/ V峄沬 b岷g th脿nh ph岷 c峄眂 x峄媙 : Peptide, GLutathion,Niacinamide,...
2/ L锚n tone tr岷痭g t峄 nhi锚n
3/ Kh么ng l峄 v芒n
4/ Th岷 nhanh nh岷 t锚nh
5/ Kh么ng lem kh么ng tr么i c脿ng xu峄憂g n瓢峄沜 da c脿ng tr岷痭g.

鈾ワ笍 C岷 啤n b岷 v矛 膽茫 ch峄峮 Celinebeautymyths trong mu么n ng脿n l峄盿 ch峄峮 鈾ワ笍

鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question