Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Mascara dai mi FEG

Mascara dai mi FEG

Regular price $22.00 USD
Regular price Sale price $22.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Mascara FEG này phải dùng từ ĐỈNH CỦA ĐỈNH luôn mng ạ..!

www.celinebeautymyths.com

❗️Vừa quét mi trang điểm mà dùng từ từ mi thật mọc ra dày khoẻ luôn, hay quá hay 👏🏻

✅ mascara FEG có gì:

+ có dưỡng chất nuôi mi

+ có sợi tơ khi chuốt mi giúp mi dài ra tự nhiên

+ không hề bị vón cục

+ không trôi

+ không lem

+ hộp cực kì đẹp

mascarafeg

Khonglem

🍀🍀www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question