Skip to product information
1 of 5

Celine Beauty Myth

Mascara Medicara tai sinh lan mi

Mascara Medicara tai sinh lan mi

Regular price $22.00 USD
Regular price Sale price $22.00 USD
Sale Sold out
馃憗锔 MEDIC+ARA NATURAL 79% PERFECT MASCARA T脕I SINH - D漂峄 PH岷∕ DAYCELL- KOREA 馃嚢馃嚪

馃挴 C岷穚 l么ng mi CONG ~ D脌I~ D脌Y ~ KH脭NG NH脪E M脌U ~ KH脭NG TH岷 N漂峄欳
馃拑 S峄 d峄g Hyaluronic acid c贸 膽峄 岷﹎ cao v脿 Hyaluronic acid c贸 膽峄 d铆nh ch岷穞 t峄憈 膽峄 t岷 n锚n l峄沺 m脿ng d瓢峄g 岷﹎ kho谩 c峄﹏g, cung c岷 膽峄 岷﹎ hi峄噓 qu岷 cho l么ng mi kh么 膽峄 ch膬m s贸c l么ng mi kh峄廵 m岷h v脿 d脿y
馃寑K岷縯 c岷 c峄 cong c贸 膽峄 b谩m ch岷穞 cao tr锚n m岷痶 v脿 ch岷 ho脿n h岷 ngay c岷 l么ng mi ng岷痭 峄 ph铆a tr瓢峄沜 m岷痶 d峄 d脿ng b峄 b峄 l峄 膽峄 t岷 ra l么ng m脿y mi d脿y d脿i m峄媙 v脿 m脿ng.
馃憠 79% th脿nh ph岷 ngu峄搉 g峄慶 t峄 nhi锚n: D岷 g岷, 膽峄 膽en, l谩 sam xanh, l煤a m岷h...kh么ng g芒y k铆ch 峄﹏g m岷痶 nh岷 c岷, kh么ng b峄 v贸n c峄, gi煤p l么ng mi kh峄廵 m岷h h啤n
馃寑 D瓢峄g ch岷 th么ng minh l脿m cho l么ng mi tr么ng d脿i v脿 d脿y h啤n
馃寑 Kh么ng b峄 g岷珁 - kh么ng b峄 nh貌e - kh么ng b峄 phai m脿u, gi煤p mi d脿i-d脿y-cong
馃寑 B矛nh 膽峄眓g th么ng minh, ti锚n ti岷縩 (膽瓢峄 c岷 b岷眓g s谩ng ch岷 ho脿n h岷 s峄 10 - 1289533) gi煤p kh岷痗 ph峄 nh瓢峄 膽i峄僲 c峄 mascara th么ng th瓢峄漬g d峄 b峄 kh么.
馃憠 Khi r煤t c峄 ra, t峄 膽峄檔g 谩p d峄g c么ng ngh峄 AIRTIHGT DOOR ng膬n ch岷穘 kh么ng kh铆 tr脿n v脿o, gi岷 thi峄僽 v贸n c峄 v脿 kh么ng b峄 么 nhi峄卪 b峄焛 m么i tr瓢峄漬g b锚n ngo脿i
馃憠 H峄檖 kh谩ng khu岷﹏ Silver Shield [Ch峄﹏g nh岷璶 b岷眓g s谩ng ch岷 s峄 10-1560812] SIAA certified antimicrobial resistance 膽岷 b岷 99.99% an to脿n
馃憤D峄 d脿ng v峄 sinh, t岷﹜ r峄璦 sau khi s峄 d峄g
鉁 S
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question