Skip to product information
1 of 6

Celine Beauty Myth

Mask detox skin

Mask detox skin

Regular price $36.00 USD
Regular price Sale price $36.00 USD
Sale Sold out

馃拫馃拫馃拫 MASK DETOX SKIN 馃拫馃拫馃拫

鈱涴潙潚娞 饾拰饾拪虂饾拺 cho l脿n da l茫o h贸a NG漂峄 ... TIN 膼漂峄 KH脭NG ???

鉃 Kh么ng sai 膽芒u 膽瓢峄 nh茅 m岷 ch岷 . Th岷璽 ra , kh么ng ph岷 t i 锚 m c h 铆 c h hay 膽i c膬ng da m峄沬 l脿m da #TR岷 H脫A th岷璽 s峄 ,... 饾懚饾拤 饾懙饾拹 !!! .

C谩c bi峄噉 ph谩p x芒m l岷 ch峄 d霉ng khi ch煤ng ta 膽峄 l脿n da qu谩 GI脌 NUA & 膽芒y c农ng l脿 ph瓢啤ng ph谩p T岷燤 TH峄淚 , da s岷 nhanh ch贸ng tr峄 l岷 l脿n da h茅o s岷 nh瓢 tr瓢峄沜, v矛 c膬n b岷 n贸 c贸 m峄檛 c啤 ch岷 ho岷 膽峄檔g NH岷 膼峄奛H.

鉃 V岷琘 T岷營 SAO , ngay t峄 b芒y gi峄, da c貌n 膽峄 膽脿n h峄搃, c貌n c贸 kh岷 n膬ng t膬ng sinh #COLLAGEN T脕I SINH cho l脿n da, m矛nh kh么ng l脿m quen d岷 t峄 膽芒y nh峄 馃榿. C贸 2 b瓢峄沜 膽峄 c贸 l脿n da NH漂 脻 馃尩.

馃剛Da ph岷 膽瓢峄 l脿m #S岷燙H : 膽煤ng ngh末a c峄 n贸 l脿 , kh么ng ch峄゛ : tia UV, b峄 b岷﹏, b茫 nh峄漬,么 vi锚m nhi峄卪,melanin, corticoid,ch矛, th峄 ng芒n,paraben ... Ch铆nh nh峄痭g 缘伪虂c 詹瞻伪虃詹 t谩c 膽峄檔g tr峄眂 ti岷縫 l锚n da, l脿m cho tuy岷縩 nang l么ng ph岷 ho岷 膽峄檔g nhi峄乽 h啤n 膽峄 膽脿o th岷,膽岷﹜ c谩c t谩c nh芒n n脿y ra ngo脿i 膽峄 t岷 l峄沺 r脿o B岷 V峄 da . Tuy nhi锚n, v么 t矛nh n贸 l脿m cho #LCL ho岷 膽峄檔g qu谩 nhi峄乽 , g芒y ra t矛nh tr岷g : LCL to, da s岷 s霉i, kh么ng 膽峄乽 m脿u, s岷 , n 谩 m, t脿n nhang, da nh膬n nheo ch岷 x峄

...ho岷穋 b峄 b铆t t岷痗 LCL g芒y ra m峄 .

馃剝膼峄 gi峄 膽瓢峄 l脿n da 膼岷窹 nh瓢 媒 , th矛 l脿n da ph岷 膽瓢峄 #T脕I #SINH tu岷 ho脿n, l脿n da c农ng m峄檛 chi岷縞 谩o v岷瓂, ch煤ng ta m岷穋 ho脿i m峄檛 chi岷縞 谩o & kh么ng l脿m s岷h n贸 th矛 th峄 h峄廼, n贸 膽瓢峄 膽岷筽 trong bao l芒u ???? ... 脥t ra, l脿n da c貌n c贸 th峄 gi峄 膽瓢峄 n茅t 膽岷筽 膽贸 l芒u h啤n l脿 nh峄 鉂 qu谩 tr矛nh l脿m s岷h & t谩i sinh m峄沬 c岷 tr煤c da 鉂 .

馃敟 M峄楾 SI脢U PH岷∕ G脫I G峄孨 GI岷 QUY岷綯 膼漂峄 V岷 膼峄 , N脥U GI峄 THANH XU脗N 峄 L岷營 V峄欼 L脌N DA L脗U H茽N 饾悓饾悮饾惉饾悿 饾悆饾悶饾惌饾惃饾惐 饾悕 饾拝饾拞虁 饾悂饾拞饾拏饾挅饾挄饾拞虂

MASK DETOX SKIN 膼岷睳G C岷 T岷燨 N脢N L脌N DA KH峄嶦 M岷燦H, TR岷甆G S脕NG

鉁匱h铆ch h峄 v峄沬 vi峄嘽 膽i峄乽 ti岷縯 b茫 nh峄漬

鉁匔h膬m s贸c l峄 ch芒n l么ng.

鉁匥h谩ng vi锚m cho da d岷, da c贸 m峄 膽岷 膽en ho岷穋 da l峄 ch芒n l么ng to.

鉁匰峄 h峄痷 thi岷縯 k岷 膽啤n gi岷, nh瓢ng g芒y 岷 t瓢峄g m岷h v峄沬 gi峄沬 l脿m 膽岷筽 b峄焛 s峄 sang tr峄峮g v脿 tinh t岷.

----------------------------

鉀斺洈H瓢峄沶g D岷玭 S峄 D峄g

1锔忊儯L脿m s岷h da m岷穞 v峄沬 n瓢峄沜

2锔忊儯L岷 1 l瓢峄g Mask Detox Skin v峄玜 膽峄 膽岷痯 膽i峄乽 l锚n m岷穞, cho th峄漣 gian da ngh峄 d瓢峄g v脿 tinh ch岷 Mask th岷 v脿o kho岷g 20 ph煤t.

3锔忊儯 Thoa 膽i峄乽, massage khu么n m岷穞 kho岷g 1 ph煤t v脿 r峄璦 m岷穞 s岷h l岷 v峄沬 n瓢峄沜.

馃憠Th岷 l脿 xong r峄搃 膽岷, 膽啤n gi岷 ph岷 kh么ng n脿o? Nh瓢ng hi峄噓 qu岷 th矛 kh峄廼 ph岷 n贸i r峄搃 nh茅! Ch峄 sau l岷 膽岷 ti锚n s峄 d峄g b岷 膽茫 c岷 nh岷璶 膽瓢峄 s峄 膽峄昳 m峄沬 c峄 l脿n da m矛nh r峄搃 膽贸. Ch峄 em nhanh tay Inbox v脿o Page 膽岷 膽岷穞 h脿ng v脿 tr岷 nghi峄噈 ngay 膽i n脿o!

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question