Skip to product information
1 of 7

Celine Beauty Myths

Mat na diep ca heartleaf

Mat na diep ca heartleaf

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Mùa này mà không có em này là 1 thiếu xót cực kì lớn nha mấy chị đẹp ơi. Bỏ tủ lạnh đắp bao pheee nha

𝗠𝗮𝘀𝗸 𝗗𝗶𝗲̂́𝗽 𝗖𝗮́🍃🍃

Thiệt sự chưa bao giờ dùng loại nạ nào mà ưng như Mask Diếp Cá Tái Sinh này luôn ạ! Mọi người tranh thủ mua sớm nha.

Với thành phần: 𝐋𝐚́ 𝐝𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐚́, 𝐡𝐨𝐚 𝐬𝐞𝐧, 𝐥𝐚́ 𝐭𝐫𝐚̀, 𝐝𝐮̛̀𝐚 𝐬𝐚́𝐩

👉Công dụng:
- 𝐍𝐠𝐚̆𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐦𝐮̣𝐧
- 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̃𝐨 𝐡𝐨́𝐚
- 𝐍𝐮𝐨̂𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐝𝐚
- 𝐒𝐞 𝐤𝐡𝐢́𝐭 𝐥𝐨̂̃ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐨̂𝐧𝐠
- 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 𝐛𝐨̉ 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭
- 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧, 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐛𝐚̃ 𝐧𝐡𝐨̛̀𝐧
- 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐝𝐚
- 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐚
- 𝐃𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐞𝐥 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐧𝐚̀𝐲.

HÃY ĐẮP MẶT NẠ ĐỂ CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ DƯỠNG CHẤT CHO DA

 

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question