Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Mat na medianswer Vita collagen

Mat na medianswer Vita collagen

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out

Review v峄 m峄檛 chi岷縞 m岷穞 n岷 b谩n ch岷 nh岷 c峄 nh脿 medianswer

鉂屸潓MEDIANSWER VITA COLLAGEN MASK鉂屸潓

鈾ワ笍 1 tu岷 ch峄 c岷 1 mi岷縩g 膽茫 c膬ng b贸ng th岷 r玫, skincare s峄 l锚n da l岷 th岷 m峄媙 nh瓢 m么ng em b茅, c膬ng b贸ng kh贸 tin c岷 gi谩c n贸 m峄沬 sung s瓢峄沶g l脿m sao 馃グ

馃尯 M岷穞 n岷 collagen 83% - 膼峄圢H CAO L脌M C膫NG B脫NG DA nh瓢 膽i ti锚m collagen ngo脿i spa 馃洃

膼茫 kh么ng d霉ng th矛 th么i ch峄 m峄檛 khi 膽茫 mua e kh岷硁g 膽峄媙h ch岷痗 n峄媍h l脿 nghi峄噉 kh么ng d峄﹖ 膽c 岷. Tu岷 kh么ng c岷 膽岷痯 nhi峄乽 ch峄 膽煤ng 1 mi岷縩g c岷 tu岷 da v岷玭 c膬ng m峄媙 馃グ

馃尮 M岷穞 n岷 FILLER COLLAGEN #83% ABOUTME

Medianswer Vita Collagen Mask

馃敼C脭NG NGH峄 M峄欼 NH岷 CH漂A T峄狽G C脫, gi煤p da 膫N H岷綯 M岷禩 N岷. Collagen th岷﹎ th岷 s芒u v脿o t峄玭g l峄沺 da

馃挦M岷穞 n岷 n芒ng c啤, c膬ng da t峄ヽ th矛 nh瓢 v峄玜 ti锚m filler v脿 khi岷縩 da m岷穞 m峄乵 nh瓢 mi岷縩g b谩nh Mochi sau 1 l岷 膽岷痯 duy nh岷.

馃専 膼岷穋 tr瓢ng s岷 ph岷﹎:

馃挴 Chi岷縯 xu岷 collagen cao nh岷 83%

K铆ch th峄ヽ ph芒n t峄 collagen 500Da nh峄 h啤n g岷 nhi峄乽 l岷 2 phi锚n b岷 tr瓢峄沜 (b岷 m脿u cam: 1960Da, b岷 m脿u h峄搉g: 4000 Da) --> kh岷 n膬ng h岷璸 thu cao h啤n

馃挴 4 lo岷 vitmin cao c岷 ngu峄搉 g峄慶 ch芒u 脗u : vitamin A (xu岷 x峄 膼峄ヽ), B5 (t峄 Anh) , vitamin C (t峄 Anh), Vitamin E (t峄 Th峄 膼i峄僴)

馃挴 Hyaluronic Acid, ph峄ヽ h峄 4 lo岷 peptide, chi岷縯 xu岷 rau m谩, hoa c煤c, niacinamide, adenosine

馃 C么ng d峄g k茅p: l脿m tr岷痭g + c岷 thi峄噉 n岷縫 nh膬n馃

馃敯 脕p d峄g 2 k峄 thu岷璽 膽岷穋 bi锚t 膽茫 膽瓢峄 c岷 ch峄﹏g nh岷璶:

馃挓 K峄 thu岷璽 TDS gi煤p 膽瓢a ph芒n t峄 collagen v脿o s芒u trong da, t膬ng kh岷 n膬ng h岷 th峄

馃挓 K峄 thu岷璽 Cream Coating : t膬ng kh岷 n膬ng gi峄 岷﹎, duy tr矛 膽峄 岷﹎

馃挦膼i峄乽 膽峄檆 膽谩o c峄 mask n脿y l脿:

鈾 Collagen 膽瓢峄 n茅n v脿o trong mi岷縩g m岷穞 n岷 nh瓢 mi岷縩g th岷h, 膽岷痯 c脿ng l芒u collagen c脿ng th岷 v脿o da v脿 mi岷縩g th岷h m岷穞 n岷 m峄弉g d岷 膽i.

鈾 M岷穞 n岷 th么ng th瓢峄漬g 膽岷痯 15-20p nh瓢ng Medianswer c岷 膽岷痯 膽岷縩 khi da 膬n h岷縯 m岷穞 n岷, t峄沬 khi m岷穞 n岷 m峄弉g 膽i.

馃憠 Bao nhi锚u d瓢峄g ch岷 膽瓢峄 "峄憄" h岷縯 v脿o da.

鈾 K岷縯 qu岷 tr么ng th岷 b岷眓g m岷痶: To脿n b峄 v霉ng c啤 s峄 quanh kh贸e m农i hay c貌n g峄峣 l脿 v霉ng r芒u r峄搉g, quay kh贸e mi峄噉g, v霉ng m岷痶 膽瓢峄 n芒ng l锚n v脿 c膬ng r玫 r峄噒. N岷縫 nh膬n ph岷硁g tr么ng th岷.

Da m峄乵 m峄媙.

鈾 K岷縯 c岷 m岷穞 n岷: Chia th脿nh 2 ph岷 n峄璦 m岷穞 tr锚n v脿 n峄璦 m岷穞 d瓢峄沬 膽峄 t膬ng hi峄噓 qu岷 c膬ng da t峄慽 膽a.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question