Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Mat na Trung ca tam caviar Banobagi (10 mieng )

Mat na Trung ca tam caviar Banobagi (10 mieng )

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out
馃グ TH漂 GI脙N L脌N DA - T膫NG CA CH岷睳G NG岷營 馃槑

鈽猴笍 C么ng vi峄嘽 膽岷 tu岷 b岷璶 r峄檔 khi岷縩 ch煤ng m矛nh 膽么i khi 鈥渘g峄檖 th峄熲. Sau m峄檛 ng脿y l脿m vi峄嘽 m峄噒 m峄廼 c膬ng th岷硁g da c农ng mong 膽瓢峄 th瓢 gi茫n v脿 鈥渘岷 n膬ng l瓢峄g鈥.

馃ぉ Nh芒n H貌a g峄 媒 b岷 m岷穞 n岷 Caviar Return Mask t峄 B峄噉h vi峄噉 th岷﹎ m峄 Banobagi nay ch峄 c貌n 350.000膼 (脕p d峄g t峄 ng脿y 15/5 - 30/5/2021), 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 tinh ch岷 PDRN t峄 c谩 t岷眒 s岷 gi煤p n芒ng niu l脿n da v峄沬 nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲:
鉁 Gi煤p cung c岷 膽峄 岷﹎
鉁 T膬ng 膽峄 膽脿n h峄搃 cho da
鉁 Gi岷 thi峄僽 n岷縫 nh膬n
鉁 Gi煤p l脿n da tr峄 n锚n ch岷痗 kho岷 b峄泃 nh岷 c岷 n峄昳 m岷﹏.
馃憠 M峄梚 h峄檖 c贸 10 mi岷縩g m峄檛 tu岷 膽岷痯 1-2 l岷 s岷 gi煤p da b岷 tr峄 n锚n c膬ng b贸ng m峄媙 m瓢峄 t瓢啤i s谩ng.

馃崁 Tinh ch岷 PDRN (polydeoxyribonucleotide) r岷 t峄憈 cho vi峄嘽 ph峄 h峄搃 da. Khi 膽瓢峄 ti锚m v脿o b锚n trong da, PDRN s岷 th煤c 膽岷﹜ qu谩 tr矛nh t谩i t岷 v脿 t膬ng tr瓢峄焠g c峄 t峄玭g l峄沺 t岷 b脿o da b峄 t峄昻 th瓢啤ng, s岷 sinh ra collagen gi煤p t谩i t岷 da, t膬ng 膽峄 膽脿n h峄搃, c岷 thi峄噉 n岷縫 nh膬n, gi煤p da tr峄 n锚n c膬ng b贸ng, m峄媙 m脿ng.

馃崁 Tr瓢峄沜 gi峄 vi峄嘽 峄﹏g d峄g tr峄 li峄噓 S-PDRN v脿o m峄 ph岷﹎ 膽茫 r岷 quen thu峄檆, nh瓢ng BANOBAGI l岷 膽岷 ti锚n s瓢 d峄g S-PDRN c谩 t岷 v峄沬 hi峄噓 qu岷 c岷 thi峄噉 n岷縫 nh膬n v么 c霉ng h峄噓 qu岷.

馃崁 M岷禩 N岷 CAVIAR v峄沬 ph瓢啤ng ph谩p ho脿n to脿n m峄沬 n脿y gi煤p l脿n da nh瓢 quay ng瓢峄 th峄漣 gian, ch峄憂g l茫o h贸a v脿 t膬ng c瓢峄漬g sinh khi cho da.
____________________________________
10km).
馃敼 To脿n qu峄慶: ship COD.
#NhanHoaloveyou
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question