Skip to product information
1 of 7

Celine Beauty Myth

Mat na Vline V-Up (5m)

Mat na Vline V-Up (5m)

Regular price $23.00 USD
Regular price Sale price $23.00 USD
Sale Sold out

#M岷禩_N岷燺VLINE_V峄_PHI脢N_B岷_M峄欼_膼脗Y_岷 馃槡馃槡馃槡

饾棤饾棓饾棪饾棡 饾棥脗饾棥饾棜 饾棖茽 膼峄婐潡○潡 饾棝脤饾棥饾棝 饾棡饾棝饾棬脭饾棥 饾棤岷娥潡V_LINE

饾棯饾棦饾棥饾棟饾棞饾棥 饾棭-饾棬饾棧 饾棓饾棗饾棭饾棓饾棥饾棖饾棙饾棗 饾棫饾棙饾棥饾棪饾棞饾棦饾棥 饾棤饾棓饾棪饾棡

#Wonjin n峄昳 ti岷縩g v峄沬 c谩c b峄噉h vi峄噉 v峄 ph岷玼 thu岷璽 th岷﹎ m峄, ch峄塶h h矛nh, ch膬m s贸c & l脿m 膽岷筽, v脿 膽茫 cho ra h脿ng lo岷 m岷穞 n岷 kh谩c nhau.

V峄沬 7 c谩i t锚n th脿nh ph岷 v脿ng trong h峄 axit hyaluronic mang 膽岷縩 1 si锚u ph岷﹎ :

鉁斈愥粙nh h矛nh khu么n m岷穞 tr峄 n锚n V_line

鉁擟岷眒 膽么i h岷筽 l岷

鉁擥i岷 s瓢ng nhanh

鉁擲啤 c峄﹗ m岷穞

鉁擫o岷 b峄 ch峄﹏g ph霉 m岷穞

鉁擟岷 thi峄噉 l脿n da ch岷 x峄 c峄眂 hi峄噓 qu岷

鉁擯roteinHydrosporin l脿m s膬n ch岷痗 da v脿 l脿m cho da 膽脿n h峄搃 h啤n

鉁擟hi岷縯 xu岷 nh瓢 h岷痗 mai bi峄僴 l脿m cho da 岷﹎ m峄媙 v脿 tr岷痭g h啤n

馃搶H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g :

1) K茅o c岷 hai 膽岷 c峄 m岷穞 n岷 v脿o tai.

2) 膼峄 l岷 trong 1-2 gi峄. Khi d霉ng, s峄 d峄g l貌ng b脿n tay 膽峄 massage m岷穞 t峄 d瓢峄沬 l锚n tr锚n 膽峄 膽岷 膽瓢峄 s峄 h岷 th峄 t峄憈 h啤n.

3) Sau khi g峄, xoa b贸p m峄檛 ch煤t, kh么ng c岷 r峄璦 s岷h. Thoa kem d瓢峄g 膽峄 kh贸a 岷﹎ cho da.

4) S峄 d峄g 2-3 l岷 / tu岷.

#m岷穞_n岷膽峄媙h_h矛nh_v_line #mask_n芒ng_c啤_c岷眒_V_line

#mask_wonjin

-------------------------------------

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question