Skip to product information
1 of 10

Celine Beauty Myth

May triet long Genie mau 2022

May triet long Genie mau 2022

Regular price $125.00 USD
Regular price Sale price $125.00 USD
Sale Sold out

M谩y tri峄噒 l么ng t岷 nh脿 GENIE th岷 h峄 2 v峄沬 9 c岷 膽峄 谩nh s谩ng si锚u m岷h

馃幍Tri峄噒 v末nh vi峄卬

馃幍V霉ng da l谩ng m峄媙 t峄 nhi锚n

馃幍膼谩nh bay m霉i c啤 th峄

馃幍Ng膬n ng峄玜 vi锚m nang l么ng

鉁 M谩t l岷h kh么ng b峄弉g r谩t, kh么ng ngh峄 d瓢峄g

鉁 #Tri峄噒_t岷璶_g峄慶 nang l么ng r岷璵, c峄﹏g v脿 d脿y

鉁 T岷 s峄 tri峄噒 峄昻 膽峄媙h gi煤p s岷h l么ng #v末nh_vi峄卬

鉁 H峄 tr峄 l脿m s谩ng, d峄乽 m脿u da

鉁 Gi煤p thu nh峄 LCL, ng膬n ng峄玜 vi锚m nhi峄卪

M谩y tri峄噒 l么ng GENIE IPL Laser v峄沬 谩nh s谩ng xung c贸 b瓢峄沜 s贸ng 470-1100nm khi chi岷縰 v脿o v霉ng da c贸 l么ng s岷 h岷 th峄 ch峄峮 l峄峜 s岷痗 t峄 melanin c峄 nang l么ng v脿 sinh nhi峄噒, l脿m v么 hi峄噓 h贸a nang l么ng v脿 tho谩i h贸a nang l么ng hi峄噓 qu岷 m脿 kh么ng g芒y b峄弉g r谩t!

V峄沬 990,000 xung 谩nh s谩ng c贸 th峄 d霉ng 膽瓢峄 cho c谩c spa mini. N锚n c峄眂 k矛 ti岷縯 ki峄噈 khi s峄 d峄g m谩y n脿y.

Genie Ice Roller 膽i k猫m l脿 m峄檛 d峄g c峄 c岷 tay v峄沬 膽岷 l膬n ch峄゛ 膽岷 n瓢峄沜 v脿 gel, kh么ng g芒y k铆ch 峄﹏g khi t岷﹜ l么ng, mang 膽岷縩 c岷 gi谩c m谩t l岷h, gi煤p m岷 ch峄 an t芒m s峄 d峄g t岷 nh脿.

鉁 Sau 2-3 l岷 tri峄噒 nang l么ng s岷 y岷縰 d岷, m脿u nh岷 v脿 r峄g t峄 nhi锚n.

鉁 Tri峄噒 t岷璶 g峄慶 nang l么ng ch峄 5 ph煤t m峄梚 l岷

鉁 Hi峄噓 qu岷 膽峄慽 v峄沬 c岷 nh峄痭g m脿u da t峄慽, v霉ng l么ng r岷璵 r岷, d脿y c峄﹏g m脿 c么ng ngh峄 IPL c农 kh么ng ph谩t huy 膽瓢峄.

B岷 h脿nh 膽峄昳 m谩y m峄沬 trong v貌ng 6 th谩ng khi m谩y b峄 l峄梚 k峄 thu岷璽 t峄 nh脿 s岷 xu岷

鉂 膼岷 t瓢 岷籱 m谩y c谩 nh芒n n脿y v峄 t峄 tri峄噒 t岷 nh脿 V峄玜 s岷h s岷 v峄玜 膽峄 t峄憂 time 膽i Spa. So v峄 gi谩 c岷 n岷縰 tri峄噒 to脿n th芒n th矛 ti岷縯 ki峄噈 c岷 10tr ch峄 ch岷硁g ch啤i. Sau 7 l岷 tri峄噒 (c峄 3 tu岷 h啤n l脿 kh么ng th岷 s峄 l么ng 膽en n脿o n峄痑 lun :)))

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question