Skip to product information
1 of 1

Celine Beauty Myth

N1 h峄搉g nhu hoa size 15ml

N1 h峄搉g nhu hoa size 15ml

Regular price $110.00 USD
Regular price Sale price $110.00 USD
Sale Sold out

馃尯馃尯馃尯膼岷穋 bi峄噒 size 15ml

鈾伙笍NUWHITE N1 MIBITI PRUDENTE KEM L脌M H峄扤G NH浓 HOA CAO C岷

鈾伙笍L脿m 膽岷筽 v霉ng k铆n, v霉ng nh岷 c岷 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g nhu c岷 c峄 r岷 nhi峄乽 ph峄 n峄 hi峄噉 nay. Sau khi mang thai, sinh n峄 hay c岷 nh峄痭g ng瓢峄漣 c贸 s岷痗 t峄 da s岷璵 m脿u, nh农 hoa kh么ng 膽瓢峄 膽峄 h峄搉g, quy岷縩 r农. Nuwhite N1 Mibiti Prudente l脿 kem l脿m h峄搉g nh农 hoa cao c岷 c峄 M峄, m峄檛 ph瓢啤ng ph谩p l脿m h峄搉g nh农 hoa hi峄噓 qu岷 v脿 an to脿n.

鈾伙笍Nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 t峄憈 nh岷 c峄 kem h峄搉g nh农 hoa v脿 v霉ng k铆n Nuwhite N1 Mibiti Prudente

Th脿nh ph岷 c峄 kem Nuwhite N1 Mibiti Prudente 膽峄 ph谩t huy t谩c d峄g l脿m h峄搉g nh农 hoa c农ng nh瓢 c谩c v霉ng k铆n nh峄 c贸 Retinol, Vitamin C, Vitamin E, Provitamin B5, Acid kojic, Chi岷縯 xu岷 l么 h峄檌, C煤c la m茫, Deoxy-arbutin, Niacinamid, N-acetyl boldin, Azelaic acid, R峄 cam th岷, Chi岷縯 xu岷 th峄 膽峄媋 v脿 Chi岷縯 xu岷 l谩 c芒y T霉ng Lam.

鈾伙笍C谩c th脿nh ph岷 ho岷 膽峄檔g ph峄慽 h峄 t峄 vi峄嘽 ng膬n ch岷穘 s岷痗 t峄 s岷, t膬ng 膽峄 s谩ng h峄搉g, l脿m m峄媙 da, lo岷 b峄 t岷 b脿o ch岷縯, t谩i t岷 da m峄沬 c农ng nh瓢 k铆ch th铆ch t岷 b脿o da t谩i sinh c岷 thi峄噉 膽峄 b贸ng, 膽峄 h峄搉g v脿 膽峄 m峄媙 m脿ng, gi煤p b岷 c贸 膽么i nh农 hoa v么 c霉ng quy岷縩 r农 膽峄 h峄搉g h岷 d岷玭.

鈾伙笍Kem H峄搉g Nh农 Hoa Nuwhite N1 Mibiti Prudente

鈾伙笍Kem H峄搉g Nh农 Hoa Nuwhite N1 Mibiti Prudente thay 膽峄昳 s岷痗 t峄 sau 2 tu岷

鈾伙笍Nh峄痭g th脿nh ph岷 c峄 th峄 c峄 kem h峄搉g nh农 hoa Nuwhite N1 Mibiti Prudente 膽瓢峄 ho岷 膽峄檔g v峄沬 t谩c d峄g c峄 th峄 nh瓢 sau锛

鈾伙笍V峄沬 h脿m l瓢峄g 3% Retinol c岷 thi岷縯 cho ho岷 膽峄檔g bi峄僽 m么, 峄ヽ ch岷 s峄 s峄玭g h贸a t岷 b脿o, ch峄憂g oxy h贸a m岷h, ng膬n ch岷穘 c谩c g峄慶 t峄 do g芒y t峄昻 th瓢啤ng cho l脿n da, l脿m m峄 d岷 c谩c v岷縯 th芒m n谩m tr锚n b峄 m岷穞 c啤 th峄 th瓢峄漬g xuy锚n ti岷縫 x煤c v峄沬 谩nh s谩ng.

鈾伙笍Vitamin A c贸 kh岷 n膬ng ng膬n ng峄玜 n谩m xu岷 hi峄噉 tr峄 l岷 c峄眂 k矛 hi峄噓 qu岷.

鈾伙笍Vitamin C 20% m峄檛 ch岷 ch峄憂g oaxy h贸a r岷 m岷h n锚n ng膬n c岷 qu谩 tr矛nh oxy h贸a kh峄 膽峄 t岷 th脿nh s岷痗 t峄 c农ng nh瓢 ng膬n ch岷穘 c谩c g峄慶 t峄 do ph谩 h峄 l脿n da, g芒y l茫o h贸a l脿n da c峄 b岷. 膼岷穋 bi峄噒 峄 n峄搉g 膽峄 20% vitamin C c贸 kh岷 n膬ng th岷﹎ th岷 cao nh峄 膽贸 l脿m tr岷痭g da v霉ng 膽i峄乽 tr峄 nhanh ch贸ng ch峄 sau v脿i ng脿y s峄 d峄g.

-----

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question