Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Ngu coc hong sam Thien ma

Ngu coc hong sam Thien ma

Regular price $30.00 USD
Regular price $35.00 USD Sale price $30.00 USD
Sale Sold out

鉂D惷 B岷 NGON L脌 NGON M脌.

NG漂峄淚 H脌N NG脌Y N脌O H峄 C浓NG D脵NG LO岷營 NG浓 C峄怌 H峄扤G S脗M N脌Y 膼峄 T膫NG C漂峄淣G S峄– KHO岷 LU脭M 岷 馃挭馃徎馃挭馃徎馃挭馃徎

www.celinebeautymyths.com

鉂o笍饾悕饾悊饾悢虄 饾悅饾悗虃虂饾悅 H峄扤G S脗M THI脢N MA T膫NG C漂峄淣G S峄– KHO岷, PH脪NG CH峄怤G TAI BI岷綨 - 膼峄楾 QU峄- GI岷 膼AU 膼岷- CH脫NG M岷禩 - 膼AU D脗Y TH岷 KINH ....

鈽1 B峄奀H 48 g贸i x 20 g

馃 2 G脫I M峄朓 BU峄擨 S脕NG gi煤p c啤 th峄 kho岷 m岷h, t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ 膽峄 kh谩ng, 膽谩nh bay m峄噒 m峄廼. TH茽M NGON D峄 U峄怤G kh么ng H岷瓹- kh么ng 膼岷甆G. 膼岷 B岷 NGHI峄哊

馃 B峄檛 ng农 c峄慶 H峄扤G S脗M THI脢N MA

c贸 th脿nh ph岷 ch铆nh t峄:

-H峄扤G S脗M 6 n膬m tu峄昳 - 頇嶌偧

- C峄 THI脢N MA - 觳滊

- M峄楾 S峄 LO岷營 H岷燭 DINH D漂峄燦G -鞁滊Μ鞏

www.celinebeautymyths.com

鉂b潱C么ng d峄g tuy峄噒 v峄漣:

鈽濓笍H峄扤G S脗M H脌N QU峄怌

+ T膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ kh峄廵, s峄ヽ 膽峄 kh谩ng, gi岷 m峄噒 m峄廼, gi煤p t峄塶h t谩o ,Gi煤p l峄 ti峄僽, thanh nhi峄噒 c啤 th峄, gi岷 膽au nh峄ヽ x瓢啤ng kh峄沺, t锚 b矛 ch芒n tay, c岷 thi峄噉 ch岷 l瓢峄g gi岷 ng峄р

+ L脿m 膽岷筽 da: Th煤c 膽岷﹜ trao 膽峄昳 ch岷 d瓢峄沬 da gi煤p da 膽峄 岷﹎, tr岷痭g h峄搉g m峄媙 m脿ng, l脿m ch岷璵 qu谩 tr矛nh l茫o ho谩 da

鉁岋笍C峄 THI脢N MA

+ L脿 m峄檛 trong 鈥 tam 膽岷 th岷 th岷鈥 c峄 H脿n Qu峄慶 c霉ng v峄沬 linh chi v脿 nh芒n s芒m, c贸 t谩c d峄g t峄憈 trong vi峄嘽 ng膬n ng峄玜 v脿 h峄 tr峄 膽i峄乽 tr峄 b峄噉h v峄 th岷 kinh, tr铆 n茫o, tim m岷h, 膽au 膽岷, 膽au kh峄沺, 峄昻 膽峄媙h huy岷縯 谩p, ph貌ng ch峄憂g 膽峄檛 qu峄....

+ T膬ng c瓢峄漬g tr铆 n茫o : ng农 c峄慶 H峄扤G S脗M THI脢N MA H脿n Qu峄慶 b峄 sung omega-3 v脿 nhi峄乽 lo岷 vitamin kh谩c n峄痑 nh瓢 A, B1, B2,鈥 t峄 膽贸 gi煤p t膬ng c瓢峄漬g h峄 mi峄卬 d峄媍h, c岷 thi峄噉 tr铆 n茫o

+ Ph貌ng tr谩nh nhi峄乽 b峄噉h l媒 nguy hi峄僲 cho ng瓢峄漣 gi脿: Gi煤p ng瓢峄漣 gi脿 ph貌ng tr谩nh c谩c b峄噉h v峄 tim m岷h, 膽瓢峄漬g huy岷縯, cholesterol trong m谩u v脿 t膬ng c瓢峄漬g tr铆 nh峄涒

鈽鈽膫n c貌n nghi峄噉 ra 岷 岷, 膽茫 th岷 c貌n t峄憈 cho s峄ヽ kho岷 kh么ng d霉ng th矛 ph铆 qu谩 ch峄 em 啤i

鉂屸潓L漂U 脻 K D脵NG CHO B脌 B岷 V脌 M岷 CHO CON B脷

鉂o笍C脕CH PHA:

++1 g贸i pha v峄沬 80ml pha c霉ng n瓢峄沜 l岷h ho岷穋 岷 膽峄乽 膽瓢峄.

++Pha n瓢峄沜 岷 s岷 t峄憈 h啤n CHO S峄– KHO岷 V脌 NGON H茽N C脕C B脕C NH脡

**B峄 TH脢M CH脷T S峄瓵 HO岷禖 PHA C脵NG S峄瓵 SI脢U NGHI峄N LU脭M.

馃憤馃憤 膼岷 B岷 K NGON K L岷 TI峄N

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question