Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Nu hoang cang bong Ohui Prime Advancer

Nu hoang cang bong Ohui Prime Advancer

Regular price $130.00 USD
Regular price Sale price $130.00 USD
Sale Sold out

鉂屸潓鉂 TINH CH岷 CH峄怤G L脙O H脫A- C膫NG B脫NG TR岷 H脫A DA OHUI XANH Serum_Prime_Advancer B岷 Limited 2021 SET H峄淚 NH岷 T峄 TR漂峄欳 膼岷綨 NAY LU脭N

鉃h么ng mua th矛 ti岷縞 l岷痬 岷 B岷 gi峄沬 h岷 t膬ng th峄 t铆ch 90ml l岷 k猫m qu脿 v么 bi锚n em t铆nh ra th矛 mua gi谩 ch岷硁g h啤n k茅m so v峄沬 g贸i th峄 l脿 bao nhi锚u 膽芒u 岷 n锚n mua set n脿y d霉ng l芒u d脿i c貌n th铆ch h啤n ti峄噉 l峄 h啤n nhi峄乽 岷

馃拋Em n贸i th岷璽 nh茅 c谩c ch峄 d瓢峄g da m脿 mu峄憂 hi峄噓 qu岷 th矛 tuy峄噒 膽峄慽 膽峄玭g b峄 qua tinh ch岷, v矛 n贸 l脿 b瓢峄沜 d瓢峄g ch峄 ch峄憈, c贸 t谩c d峄g chuy锚n s芒u gi岷 quy岷縯 c谩c v岷 膽峄 c峄 da 1 c谩ch hi峄噓 qu岷 nh岷, v矛 th岷 n贸 l脿 sp 膽谩ng 膽岷 t瓢 nh岷 v脿 膽瓢啤ng nhi锚n v矛 th岷 n锚n gi谩 c峄 n贸 c农ng 膽岷痶 nh岷 nh瓢ng v峄沬 set n脿y th矛 ph岷 l脿 qu谩 r岷 lu么n, 膽岷 t瓢 tinh ch岷 l岷 膽瓢峄 c岷 kem d瓢峄g ,ch峄 em n脿o l瓢峄漣 d霉ng nhi峄乽 b瓢峄沜 th矛 v峄沬 set n脿y c岷 #Tnh #ch岷 v脿 #kem #d瓢峄g d霉ng c农ng ok r峄搃 nha 馃憣馃憣馃憣

鉂 Tinh ch岷 th岷﹎ th岷 s芒u v脿o 3 l峄沺 bi峄僽 b矛, th芒n b矛 v脿 h岷 b矛 膽峄 nu么i d瓢峄g da t峄 g峄慶 cho b岷 m峄檛 l脿n da kh峄廵 v脿 膽岷筽 t峄 nhi锚n m峄檛 c谩ch b峄乶 v峄痭g.

鉂么ng d峄g Tinh Ch岷 Ch峄憂g L茫o H贸a Ohui Prime Advancer Ampoule Serum:

1. L脿m m峄乵 v脿 tr岷痭g da

2. Ch峄憂g l茫o h贸a, l脿m tr岷 h贸a da

3. L脿m s膬n ch岷痗 da

4. Ph峄 h峄搃 da sau t峄昻 th瓢啤ng

5. Gi峄 岷﹎ v脿 c膬ng b贸ng cho da

鉂峄 s岷 ph岷﹎ bao g峄搈:

_Tinh ch岷 serum :90ml( bt c贸 50ml thui 岷 )

馃挐T岷穘g k猫m :

鉃1 kem d瓢峄g 岷﹎ ch峄憂g l茫o h贸a,c膬ng b贸ng da ohui xanh c霉ng lo岷 35ml

鉃30 chai tinh ch岷 essence ( t峄昻g l脿 90ml) ui h峄漣 d茫 man

鉃60 g贸i tinh ch岷 ohui prime c霉ng lo岷

S峄 l瓢峄g c贸 h岷 ch峄 em c岷 th矛 ib em s峄沵 nh茅

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question