Skip to product information
1 of 12

Celine Beauty Myth

Nuoc hoa Yara Lattafa 100ml

Nuoc hoa Yara Lattafa 100ml

Regular price $60.00 USD
Regular price Sale price $60.00 USD
Sale Sold out

馃拫饾悩饾悁饾悜饾悁 饾悑饾悮饾惌饾惌饾悮饾悷饾悮 饾悇饾悆饾悘 饾煆饾煄饾煄饾惁饾惀

m霉i ch峄 膽岷: th啤m m霉i ph岷 nh岷 ng

h脿ng pha ch煤t h瓢啤ng hoa 馃懇鈥嶁潳锔忊嶐煉嬧嶐煈

M峄檛 chai n瓢峄沜 hoa v峄沬 thi岷縯 k岷 tinh x岷 mang phong th谩i c峄 c么 g谩i hi峄噉 膽岷 v峄玜 nh岷 nh脿ng, v峄玜 sang tr峄峮g nh瓢ng l岷 v么 c霉ng b岷痶 m岷痶 khi岷縩 膽峄慽 ph瓢啤ng ph岷 t貌 m貌.

馃珢V峄沬 s峄 k岷縯 h峄 m霉i h瓢啤ng v么 c霉ng ho脿n h岷 xen l岷玭 v瓢峄漬 hoa c峄 c霉ng v峄沬 cam, qu媒t l岷玭 v峄 c峄 s峄痑 l脿m c岷 gi谩c 膽峄慽 ph瓢啤ng g岷 ch峄 mu峄憂 " th峄媡" lu么n n脿ng

馃憫B岷 c峄 ai 膽茫 t峄玭g ng峄璱 Yara 膽峄乽 kh么ng bao gi峄 th岷 v峄峮g t峄 m霉i h瓢啤ng, ch岷 l瓢峄g 膽岷縩 z谩 th矛 ph岷 n贸i qu谩 B岷 Ng峄

D脪NG N漂峄欳 HOA D峄奤 NH岷 NH漂NG G脗Y NGHI峄哊 CHO 膼峄怚 PH漂茽NG

膼i峄僲 danh cho ch峄 em n脿o th铆ch h瓢啤ng hoa v脿 t么ng ph岷 nh岷 nh脿ng quy岷縩 r农

馃尶M岷玼 thi岷縯 k岷 x峄媙 s貌 cao c岷 c峄眂 sang khi c岷 tr锚n tay

--------------------------

Made in Dubai - U.A.E

馃挜Th瓢啤ng hi峄噓: Lattafa

馃挜Dung t铆ch: 100ml

馃挜N峄搉g 膽峄: Eau de Parfum

馃挜Gi峄沬 t铆nh: N峄

馃挜Quy c谩ch: D岷g x峄媡

馃挜Phong c谩ch : N峄 t铆nh , d峄媢 d脿ng ...sexy

馃挜H瓢啤ng 膽岷穋 tr瓢ng: H瓢啤ng th啤m ph岷 d峄媢 nh岷 ...

馃挜膼峄 l瓢u h瓢啤ng: 8 gi峄 膽岷縩 12 gi峄

馃挜膼峄 t峄廰 h瓢啤ng: Xa 鈥 B谩n k铆nh 2 m茅t

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question