Skip to product information
1 of 12

Celine Beauty Myth

Nuoc hong sam nguoi lon Sanga (30 goi)

Nuoc hong sam nguoi lon Sanga (30 goi)

Regular price $40.00 USD
Regular price Sale price $40.00 USD
Sale Sold out

H峄扤G S脗M SANGA NG漂峄淚 L峄歂 H脌N QU峄怌

L脌M_VI峄咰_N岷禢G_NH峄孋_HAY_M峄員_M峄嶪_CH峄坃C岷 M峄楾_G脫I_N脌Y_L脌_H岷綯_NGAY

鉁ㄢ湪N瓢峄沜 h峄搉g s芒m d岷g g贸i c峄 c么ng ty #SANGA - 頇嶌偧鞝 #毽柤韮鞛

H峄扤G S脗M SANGA NG漂峄淚 L峄歂: 30 g贸i * 10ml

鉁 Th脿nh ph岷 ch铆nh:

鈥 S芒m 6 n膬m tu峄昳

鈥 Vitamin B1 (thiamin), Vitamin B6 (pyridoxine), Vutamin B2 (ribo-flavin), folic acid, niacin, Vitamin C (ascobric acid), biotin, pantothenic acid.

鉁 T谩c d峄g:

馃憠 Ch峄憂g l茫o h贸a v脿 t膬ng c瓢峄漬g th峄 l峄眂 l脿 m峄檛 t谩c d峄g c峄 n瓢峄沜 h峄搉g s芒m

馃憠 Gi煤p c啤 th峄 nhanh ch贸ng ph峄 h峄搃 th峄 l峄眂, t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ 膽峄 kh谩ng v脿 h峄 mi峄卬 d峄媍h.

馃憠 L脿m h岷 膽瓢峄漬g huy岷縯, gi岷 b峄噉h 膽谩i th谩o 膽瓢峄漬g.

馃憠 膼i峄乽 h貌a huy岷縯 谩p: C谩c saponin c峄 h峄搉g s芒m c贸 t谩c d峄g l脿m h岷 cholesterol v脿 triglycerid trong m谩u n锚n kh么ng ch峄 ng膬n 膽瓢峄 nguy c啤 c峄 b峄噉h x啤 v峄痑 膽峄檔g m岷h m脿 c貌n c贸 hi峄噓 qu岷 r岷 t峄憈 trong 膽i峄乽 h貌a, 峄昻 膽峄媙h cho c岷 ng瓢峄漣 b峄 cao huy岷縯 谩p v脿 huy岷縯 谩p th岷.

馃憠 Ph谩t tri峄僴 tr铆 n茫o, t膬ng tr铆 nh峄:n瓢啤虂c h峄搉g s芒m c农ng 膽瓢峄 b峄 sung canxi v脿 k铆ch th铆ch n茫o ho岷 膽峄檔g d岷玭 膽岷縩 t膬ng c瓢峄漬g ph谩t tri峄僴 tr铆 nh峄, giu虂p t膬ng c瓢峄漬g tu岷 ho脿n m谩u.

馃憠 H峄搉g s芒m c贸 t谩c d峄g ng膬n s峄 k岷縯 d铆nh ti峄僽 c岷 n锚n kh么ng ch峄 gi煤p m谩u l瓢u th么ng t峄憈 m脿 c貌n gi岷 膽瓢峄 nguy c啤 g芒y b峄噉h tim m岷h.

馃憠 T谩c d峄g gi岷 膽峄檆 gan: saponin trong h峄搉g s芒m l脿m t膬ng ho岷 膽峄檔g enzym li锚n quan t峄沬 s峄 tho谩i h贸a ethanol v脿 acetaldehyd, do 膽贸 膽峄慽 v峄沬 ng瓢峄漣 hay u峄憂g r瓢峄, 膽峄 gi岷 gan tr谩nh 膽瓢峄 膽峄檆 t铆nh c峄 r瓢峄 tr瓢峄沜 khi u峄憂g n锚n d霉ng ho岷穋 ng岷璵 m峄檛 ch煤t h峄搉g s芒m s岷 r岷 t峄憈.

馃憠 Giu虂p tinh th芒虁n vui ve虊, ng膬n ch膬蹋n 瓢虂c ch锚虂 thi锚虂u ma虂u cu蹋c b么蹋, la虁 nguy锚n nh芒n g芒y ra stress,la虁m gia虊m c膬ng th膬虊ng, gia虊m ca虂c tri锚蹋u ch瓢虂ng m锚蹋t mo虊i giu虂p tinh th芒虁n vui vui ve虊, sa虊ng khoa虂i.

馃憠 Gi煤p 膽i峄乽 h貌a cholesterol, gi煤p ph貌ng ch峄憂g c谩c b峄噉h v峄 tim mach, 膽峄檛 qu峄.

馃憠 N瓢峄沜 h峄搉g s芒m H脿n Qu峄慶 l脿 s岷 ph岷﹎ ch膬m s贸c s峄ヽ kh峄廵 th铆ch h峄 cho m峄峣 膽峄慽 t瓢峄g. N贸 c农ng l脿 m贸n qu脿 bi岷縰 sang tr峄峮g v脿 媒 ngh末a m脿 b岷 c贸 th峄 d脿nh t岷穘g cho ng瓢峄漣 th芒n.

---------------------------

www.celinebeautymyths.com

716-622-0153

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question