Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Nuoc suc mieng Propolinse

Nuoc suc mieng Propolinse

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out

馃崕馃崕N漂峄欳 S脷C MI峄哊G Propolinse Nh岷璽 B岷 review ng煤t ng脿n tr锚n internet , H岷綯 H脭I MI峄哊G, L脌M TR岷甆G R膫NG, L岷 CAO R膫NG, CH峄怤G UNG TH漂 V脪M H峄孨G, CH峄怤G VI KHU岷∟...

馃崚馃崚馃崚 Ph岷 h峄搃 c峄 kh谩ch:

馃憠馃徎馃憠馃徎 "Em ch瓢a 膽i l岷 cao r膬ng bao gi峄 n锚n n贸 ra c岷 膽峄憂g, c岷 t岷g m岷g b谩m trong r膬ng."

馃憠馃徎馃憠馃徎 "Em th岷 ai c农ng n锚n d霉ng, th岷璽 s峄, th岷璽 s峄 r岷 c岷 thi岷縯 媒. 膼岷穋 bi峄噒 l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 hay h煤t thu峄慶 l谩, hay ph岷 膽i l岷 cao r膬ng,.... M脿 V岷 膼峄 R膫NG MI峄哊G TH脤 KH脭NG N脢N XEM NH岷."

鉂団潎鉂嘚瓢峄沜 x煤c mi峄噉g th岷 th谩nh - N瓢峄沜 s煤c mi峄噉g Nh岷璽 B岷 Propolinse

馃巰Nh矛n v脿o c谩i c峄慶 v峄玜 s煤c mi峄噉g xong l脿 bi岷縯 s峄ヽ m岷h 膽谩nh bay m岷g b谩m c峄 n贸 l脿 nh瓢 th岷 nao.( Ko d谩m 膽膬ng h岷縯 岷h k岷籵 kh谩ch nh矛n xong " Li V啤 phun" ra m岷)

馃巰B岷 sao n贸 dc m峄噉h danh th锚m 2 ch峄 " Th岷 th谩nh":

馃巰D霉ng c谩i n脿y r峄搃 th矛 kh峄廼 c岷 膽i l岷 cao r膬ng. Qu谩 nh岷 nh脿ng v脿 锚m 谩i, l岷 k b峄 锚 bu峄憈 r膬ng hay t峄憂 k茅m nhi峄乽. 1 l峄 d霉ng cho c岷 nh脿 lu么n.

馃巰Ng岷璵 n瓢峄沜 s煤c mi峄噉g n脿y 1 l煤c (ch峄 ng岷璵 th么i, kc c岷 s煤c nh茅). T岷 2-5' th么i.

馃巰Nh峄 ra c峄慶 m脿 xem th脿nh qu岷 nha. H岷縯 h峄搉 con ch峄搉 lu么n 媒. N贸 b贸c t谩ch m岷g b谩m b峄 c谩u l岷 l芒u ng脿y 峄 trong r膬ng ra.

馃巰M峄梚 ng脿y ch峄 l脿m duy nh岷 1 l岷, m峄梚 l岷 t岷 2-5'.

馃巰L脿m xong c岷 th岷 r膬ng s岷h l岷痬 lu么n. H岷硁 l脿 kin k铆t nh谩 馃榿. Mi峄噉g k c贸 m霉i g矛 lu么n.馃憣馃憣馃憣

鉂囷笍鉂囷笍鉂囷笍 C霉ng c岷 nh脿 D霉ng n瓢峄沜 s煤c mi峄噉g 膽岷﹜ l霉i d峄媍h benh luon nh茅.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question