Skip to product information
1 of 4

Celine Beauty Myth

Ohui 777 miracle (120 g贸i sample-120ml)

Ohui 777 miracle (120 g贸i sample-120ml)

Regular price $31.00 USD
Regular price Sale price $31.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Huy岷縯 Thanh D瓢峄g 岷╩ Ohui 777 Miracle Moisture Ampoule D瓢峄g Tr岷痭g V脿 C膬ng B贸ng Da 1ml

C脭NG D峄G:

鈥 Th岷﹎ th岷 ch峄 trong 7 gi芒y

鈥 Hi峄噓 qu岷 cao g岷 7 l岷 kem d瓢峄g 岷﹎.

鈥 Da c膬ng m瓢峄泃 膽峄檛 ph谩 si锚u vi峄噒 trong 7 tu岷.

鈥 Thu nh峄 l峄 ch芒n l么ng

鈥 Cung c岷 膽峄 岷﹎ s芒u cho da (c峄眂 t峄憈 cho nh峄痭g ai b峄 da kh么, da s岷 k茅m m峄媙 m脿ng)

鈥 Ch峄憂g l茫o ho谩, s谩ng kho岷 v脿 gi煤p da c膬ng b贸ng, ch峄憂g ch岷 x峄

Ngo脿i ra c貌n t膬ng ceramide tr锚n da, h峄搃 ph峄 da nhanh ch贸ng ho岷穋 da 膽ang b峄 t峄昻 th瓢啤ng

GI峄欼 THI峄哢 CHI TI岷綯:

G贸i Huy岷縯 Thanh D瓢峄g 岷╩ Ohui 777 Miracle Moisture Ampoule 1ml D瓢峄g Tr岷痭g V脿 C膬ng B贸ng Da

- K锚虂t c芒虂u tinh ch岷 ohui cho ca虊m gia虂c m锚虁m ma蹋i da虁i l芒u va虁 kha虊 n膬ng th岷﹎ th岷 c峄眂 nhanh. 膼瓢a tinh ch岷 d瓢峄g da v脿o s芒u t岷璶 b锚n trong c谩c t岷 b脿o d瓢峄沬 da, cung c岷 膽么蹋 芒虊m d么虁i da虁o, ph峄 h峄搃 c谩c h瓢 t峄昻 tr锚n da. 膼么虁ng th啤虁i tinh ch岷 d瓢峄g 岷﹎ c貌n t岷 h脿ng r脿o b岷 v峄 ng膬n ch岷穘 s峄 th岷 tho谩t 膽峄 岷﹎ ra ngo脿i. Mang l脿n da kh峄廵 m岷h va虁 ra蹋ng r啤虄 tr峄 v峄 ch峄 sau 7 ng脿y s峄 d峄g.

- M霉i th啤m c峄 Ampoule ohui 777 nh岷 nh脿ng, d峄媢 d脿ng. 膼贸 ch铆nh l脿 m霉i hoa m岷玼 膽啤n 膽岷穋 tr瓢ng c峄 serum 777 ohui.

K岷縯 c岷 huy岷縯 thanh Ohui c贸 膽峄 d岷籵 cao, c岷 gi谩c 膽岷璵 膽岷穋. Nh瓢ng khi thoa l锚n da, tinh ch岷 tan ra v脿 th岷﹎ th岷 nhanh. C岷 gi谩c m谩t m峄媙 r岷 d峄 ch峄媢, s岷g kho谩i. T岷 n锚n nh峄痭g ph煤t th瓢 gi茫n tuy峄噒 v峄漣 khi s峄 d峄g s岷 ph岷﹎.

H漂峄歂G D岷狽 S峄 D峄G:

X茅 mi峄噉g g贸i sample theo 膽瓢峄漬g c岷痶 s岷祅. L岷 m峄檛 l瓢峄g v峄玜 膽峄 tinh ch岷 thoa 膽峄乽 l锚n m岷穞 t峄 trong ra ngo脿i.

Nh峄痭g v霉ng da c贸 d岷 hi峄噓 kh么, n谩m, h瓢 t峄昻 n锚n thoa l岷 m峄檛 l岷 n峄痑.

7ml s峄 d峄g trong b岷 ng脿y. Sau b岷 tu岷, l脿n da s岷 c贸 nh峄痭g chuy峄僴 bi岷縩 r玫 r峄噒.

S峄 d峄g tr瓢峄沜 make-up ho岷穋 bu峄昳 t峄慽 sau khi b么i n瓢峄沜 hoa h峄搉g

L瓢u 媒: Ampoule 777 s峄 d峄g th铆ch h峄 nh岷 l脿 sau khi s峄 d峄g n瓢峄沜 hoa h峄搉g. Sau khi 膽瓢峄 l脿m s岷h b峄 b岷﹏.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question