Skip to product information
1 of 13

Celine Beauty Myth

Peel da Scell

Peel da Scell

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out

SCELL_d貌ng peel da th岷 h峄 m峄沬 nh岷,t峄憈 nh岷 v脿 an to脿n nh岷.

ko 膽au..ko s瓢ng nhu c谩c lo岷 vy t岷 kh谩c nh茅 岷. 膽芒y l脿 vi t岷 c岷 ti锚虂n m峄沬 nh岷 膽贸 岷

SCELL_d貌ng peel da th岷 h峄 m峄沬 nh岷,t峄憈 nh岷 v脿 an to脿n nh岷.

N脿ng n脿o ch膬m ch峄 1-2 th谩ng pell 1 l岷 da c峄眂 膽岷筽 lu么n nh茅.

鉂も潳鉂么ng d峄g Vi T岷 Thay Da Sinh H峄峜 Qscell

- Lo岷 b峄 膽峄檆 t峄 d瓢峄沬 da do m么i tr瓢峄漬g.

- Lo岷 b峄 keratin l茫o h贸a, gi煤p v岷璶 chuy峄僴 ch岷 dinh d瓢峄g 膽峄 ph峄 h峄搃 da.

- Lo岷 b峄 m峄 膽岷 膽en, m峄 膽岷 tr岷痭g, m峄 c谩m l芒u ng脿y d瓢峄沬 da.

- Th煤c 膽岷﹜ s峄 t谩i t岷 c峄 c谩c t岷 b脿o v脿 k铆ch th铆ch th么ng tho谩ng, gi岷 t矛nh tr岷g t岷痗 ngh岷絥, se kh铆t l峄 ch芒n l么ng ch芒n l么ng.

- Lo岷 b峄 l峄沺 da s峄玭g, gi煤p h岷 th峄 tinh ch岷.

- L脿m m峄媙, tr岷痭g s谩ng, c膬ng b贸ng nh瓢 da em b茅 sau khi peel.

- Tr峄 da nh膬n nheo ch岷 s峄 gi煤p da c膬ng b贸ng h啤n l峄沺 da c农.

- Ch峄憂g l茫o h贸a da, t膬ng 膽峄 膽脿n h峄搃.

- Lo岷 b峄 t岷 b脿o ch岷縯 ngay l岷 tr峄 li峄噓 膽岷 ti锚n, r岷 an to脿n v脿 膽岷 b岷 khi s峄 d峄g.

- Lo岷 b峄 c谩c s岷痗 t峄 melanin g芒y n谩m, t脿n nhang.

- C贸 kh岷 n膬ng gi峄 岷﹎, nu么i d瓢峄g v脿 tr岷 h贸a l脿n da hi峄噓 qu岷.

- 膼i峄乽 ch峄塶h ti岷縯 b茫 nh峄漬, gi岷 k铆ch 峄﹏g, t膬ng kh岷 n膬ng kh谩ng vi锚m khu岷﹏.

An to脿n cho da khi s峄 s峄 d峄g, kh么ng t谩c d峄g ph峄

鉂も潳鉂瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g Vi T岷 Thay Da Sinh H峄峜 Qscell

- D霉ng 1 l瓢峄g nh峄 vi t岷 Qscell thoa l锚n sau 膽贸 massage 膽峄乽, kh么ng c岷 r峄璦 l岷 v峄沬 n瓢峄沜, b岷 c贸 th峄 y锚n t芒m 膽i ng峄 b峄焛 da 膽瓢峄 s峄璦 ch峄痑 v脿 t谩i t岷.

- R峄璦 m岷穞 sau 7 gi峄 v脿 th峄眂 hi峄噉 c谩c b瓢峄沜 d瓢峄g da nh瓢 th么ng th瓢峄漬g.

- Sau 膽贸 da s岷 bong ra v脿 d霉ng tinh ch岷 d瓢峄g da t峄 ng脿y th峄 3 sau peel.

- Trong qu谩 tr矛nh thay da, b岷 c岷 ch峄憂g n岷痭g c岷﹏ th岷璶 cho da.

Quy c谩ch: t岷﹜ t岷 b脿o ch岷縯 2.5g + tinh ch岷 10ml

鉂わ笍鉂わ笍鉂わ笍Ch煤 媒 trong qu谩 tr矛nh s峄 d峄g k d霉ng s峄璦 r峄璦 m膬t v脿 kh么ng d霉ng b岷 k矛 lo岷 m峄 ph岷﹎ n脿o kh谩c!!!

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question